VÝVOJ POPLATKOV ZA POUŽÍVANIE CESTNEJ SIETE VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EURÓPY A V SLOVENSKEJ REPUBLIKE

Autoři

  • Miloš Poliak

Klíčová slova:

cestná, doprava, mýto, náklady, vývoj

Abstrakt

Náklady na elektronické mýto predstavujú dôležité náklady dopravcu. Tento príspevok analyzuje vývoj poplatkov za používanie cestnej siete vo vybraných štátoch: Nemecku, Českej republike, Rakúsku, Poľsku, Maďarsku, Belgicku, Holandsku, Luxembursku, Švédsku, Dánsku a Švajčiarsku.Príspevok tiež analyzuje vývoj sadzieb a rozsah spoplatnenia cestnej siete v Slovenskej republike.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] POLIAK, M.: Predpokladaný vývoj sadzieb elektronického mýta v niektorých európskych
štátoch a jeho dopady z hľadiska dopravcov. Emisné zóny.; 11. odborný seminár Aktuálne
problémy v podnikaní v cestnej doprave – CEDOP 2009; Agroinštitút – Kongresová sála;
4. – 5. 2. 2009; Nitra; ISBN 978-80-8070-975-4; s. 144-155
[2] Vyhláška č. 413/2007 Z. z., ktorou sa vymedzujú úseky diaľnic, ciest pre motorové
vozidlá a ciest I. triedy s elektronickým výberom mýta
[3] Nariadenie Vlády SR č. 350/2007 Z. z., ktorým sa ustanovuje výška sadzby mýta za
užívanie vymedzených úsekov pozemných komunikácii
[4] www.prodopravce.cz
[5] www.ssc.sk
[6] www.premid.cz
[7] www.go-maut.at
[8] www.tollcollect.de
[9] www.cestmad.sk

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Poliak, M. (2009). VÝVOJ POPLATKOV ZA POUŽÍVANIE CESTNEJ SIETE VO VYBRANÝCH ŠTÁTOCH EURÓPY A V SLOVENSKEJ REPUBLIKE. Perner’s Contacts, 4(2), 99–107. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1129

Číslo

Sekce

Články
Share |