HANDLING WITH COMMUNAL SOLID WASTE

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Daniel Salava

Klíčová slova:

communal waste, communal waste logistics

Abstrakt

Examination of communal waste logistics is still discipline with small attention and focusion in CR. Contemporary speed growth of waste creation not only within CR but also in EU requires new methods both for processing of this waste and also new methods of monitoring of waste origin and their salvage of course. This article is published within solution of MDCR project „Modelling of city waste logistics“.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] FILIP, J. a kol. Komunální odpad a skládkování. Brno: Edit centre MZL, 2003. ISBN 80-
7157-712-X.
[2] HLAVATÁ, M. Odpadové hospodářství.. Ostrava: VŠB - TU, 2006. ISBN 80-248-0737-
8.
[3] Informace pro veřejnost [online]. EKO - KOM, 2009. [cit. 2009-04-26]. Available on
WWW: <http://www.ekokom.cz/scripts/detail.php?id=146>.
[4] KIZLINK, J. Nakládání s odpady. Brno: Faculty of Chemics VUT, 2007. ISBN 978-80-
214-3348-9.
[5] NOVÁK, P. Modelování logistiky odpadů v městských aglomeracích, Study: Jan Perner
Transport Faculty, MD ČR CG932-066-520, 2009.
[6] SOJKA, L. Optimalizace nákladů spojených se svozem komunálního odpadu. Thesis:
University of Pardubice, Jan Perner Transport Faculty, 2009.

Stahování

Publikováno

2009-12-29

Jak citovat

Kampf, R., & Salava, D. (2009). HANDLING WITH COMMUNAL SOLID WASTE. Perner’s Contacts, 4(4). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1192

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>