MĚŘENÍ KVALITY POŠTOVNÍCH SLUŽEB NA TRHU V EU A ČESKÉ REPUBLICE

Autoři

  • Daniel Salava
  • Libor Švadlenka

Klíčová slova:

kvalita, doporučení, třídění, sběr, indikátor rychlosti, indikátor spolehlivosti, pošta, tok zásilek, schránka,, panel, testovací zásilka

Abstrakt

Tento článek se zabývá měřením kvality v poštovním sektoru. Parametry kvality poskytování poštovní služby jsou v tomto sektoru celosvětově monitorovány prostřednictvím projektu UNEX iniciovaného Mezinárodní poštovní korporací (IPC). IPC vydává každoročně výsledky „end-to-end“ doručování mezinárodních prioritních listovních zásilek. První část tohoto článku zahrnuje všechna důležitá fakta o systému pro měření kvality UNEX – jeho cíl, zaměření, metodologii a výsledky. Druhá část je věnována monitorování kvality poštovních služeb na českém trhu. Principy tohoto měření vycházejí z principů měření systému UNEX. V českých podmínkách je měření prováděno soukromou agenturou a vlastní analýzou České pošty, s.p. a též prostřednictvím parametrů korespondujících s evropskou metodikou. Celosvětové a domácí výsledky měření kvality ukazují vysokou úroveň poskytování poštovních služeb.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] KREMENOVA, I., ROSTASOVA, M. Marketing v službách : Marketingový informačný
systém. /vedecká redaktorka : Tatiana Čorejová. - 1. vyd. - V Žiline : Žilinská univerzita,
2005. - 110 s., AH 6,95, VH 7,28 : obr., tab. - ISBN 80-8070-358-2.
[2] MADLENAKOVA, L. K problematike merania a hodnotenia kvality v poštovom
podniku.
In: Práce a štúdie Fakulty prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov Žilinskej univerzity v
Žiline - S. 137-142. 2003.
[3] International Post Corporation. Available from <http://www.ipc.be/>.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Salava, D., & Švadlenka, L. (2009). MĚŘENÍ KVALITY POŠTOVNÍCH SLUŽEB NA TRHU V EU A ČESKÉ REPUBLICE. Perner’s Contacts, 4(2), 108–113. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1130

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>