VYBRANÉ ASPEKTY KVALITATÍVNYCH PARAMETROV SLUŽIEB ŽSR

Autoři

  • Eva Nedeliaková

Klíčová slova:

železničná doprava, infraštruktúra, kvalita

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá aktuálnou problematikou riešenia kvalitatívnych parametrov služieb ŽSR a úrojedným z predmeto vňou železničnej infraštruktúry na Slovensku. Táto oblasť je
v výskumnej úlohy VEGA 1/1236/04 „Metodika identifikácie a analýzy prvkov kvality v dopravných službách“, riešenej na Katedre železničnej dopravy

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Dopravná politika Slovenskej republiky do roku 2015, MDPT SR

Inforegio panorama, Doprava – hybná sila regionálneho rozvoja, ISSN 1725-826X, Európske spoločenstvá, Bruxelles, 2005, str. 6-14

Podnikateľský plán na rok 2006, schválený uznesením správnej rady číslo 26/2006, zo dňa 16. 3. 2006

[[5] 4] Stratégia ŽSR do roku 2016 vá G.: Koncepcia spoplatňovania dráh v správe ŽSR, č. 070110338-8720, Žilina, Sekcia ekonomiky a riadenia, Žilina 2006

Stahování

Publikováno

2006-08-31

Jak citovat

Nedeliaková, E. (2006). VYBRANÉ ASPEKTY KVALITATÍVNYCH PARAMETROV SLUŽIEB ŽSR. Perner’s Contacts, 1(3). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1509

Číslo

Sekce

Články
Share |