LOGISTIC AUDIT OF A COMPANY

Autoři

  • Jana Sekulová
  • Ekaterina Blinova
  • Eva Nedeliaková
  • Jozef Majerčák

Klíčová slova:

logistic chain, audit, auditor

Abstrakt

The article deals with issue of logistic audit. In current time this area isn't regulated with any standard or norm. Logistic audit is focused on diagnosis of logistic processes of company which are specific for every sector of business. The contribution is focused on logistic audit in area of transport services.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Komora logistických auditorů [online]. Marec 2014. Dostupné z <http://kla.cz/>
(2) GRASSEOVÁ, M. a kol. Procesní řízení ve veřejném sektoru. 1. vyd. Brno: Computer
Press 2008, ISBN 978-80-251-1987-7.
(3) ODETTE Česká republika [online]. Apríl 2014. Dostupné z <http://www.odette.cz/>
(4) ČAMAJ, J., NEDELIAK, I.: Podpora logistických procesov informačnými
a telekomunikačnými technológiami. In: LOGI 2009, sborník příspěvků, Univerzita
Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera, Pardubice, 2009. s. 157 – 164. ISBN 978-80-
7399-893-6.
(5) NEDELIAK, I., NEDELIAKOVÁ, E.: Information technologies as support for quality
improvement in logistic centers / Informačné technológie ako podpora zvyšovania kvality
logistických centier. In: Logistic centres. - Pardubice: Institut Jana Pernera, 2008. s. 59-66.
ISBN 978-80-86530-52-9.
(6) MAJERČÁK, J., NEDELIAK, I.: Praktické skúsenosti z modelovania informačných
systémov a business procesov / Practical experiences from the modelling of information
systems and business processes. In: 6. Fórum koľajovej dopravy / 6th Forum of rail
transport : konferencia s medzinárodnou účasťou, 16.-17.3.2010, Bratislava : zborník
príspevkov. - Bratislava: FO ART, 2010. s. 81-84. ISBN 978-80-88973-59-1.

Stahování

Publikováno

2014-07-11

Jak citovat

Sekulová, J., Blinova, E., Nedeliaková, E., & Majerčák, J. (2014). LOGISTIC AUDIT OF A COMPANY. Perner’s Contacts, 9(2), 67-73. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/639

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>