HODNOCENÍ RELEVANTNOSTI IMPLEMENTACE PRINCIPŮ SDÍLENÉ EKONOMIKY PŘI PŘEPRAVĚ ZÁSILEK V ČESKÉ REPUBLICE

Autoři

  • Michaela Novotná
  • Libor Švadlenka
  • Dalibor Gottwald

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1551

Klíčová slova:

sdílená ekonomika, přeprava zásilek, PEST analýza

Abstrakt

Problematika sdílené ekonomiky je v současné době velmi aktuální téma mající svůj význam v mnoha odvětvích národního hospodářství. V oblasti dopravy je možné pozorovat využití některých principů sdílené ekonomiky, zejména v rámci služeb, které spočívají ve sdílení kapacit osobních aut při přepravě osob (BlaBlaCar, Zipcar, DriveNow atd.). S přihlédnutím k situaci, kdy meziročně narůstá počet přepravovaných zásilek, naskýtá se prostor pro využití principů sdílené ekonomiky nejen pro přepravu osob, jak tomu již je, ale také právě při zajištění přepravy zásilek. Vzhledem k tomu, že v České republice nebyla tato problematika komplexně řešena, je nutné před případným stanovením strategií implementace principů sdílené ekonomiky při přepravě zásilek ze strany příslušných veřejných institucí či ze strany podniků ověřit, zda jsou v České republice vytvořeny vhodné podmínky pro takovouto implementaci. Cílem článku je zhodnotit aktuální situaci v České republice v rámci implementace principů sdílené ekonomiky při přepravě zásilek z vnějšího prostředí, konkrétně s využitím PEST analýzy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

ACCIPIO, 2019. PEST (PESTLE/STEEPLE) Market Analysis Tool [online]. Dostupné z: https://www.businessballs.com/strategy-innovation/pest-market-analysis-tool/ [přístup: 2020-04-20].

Asghari, Mohammad a Al-E-Hashem , Mohammad J. Mirzapour. 2020. A green delivery-pickup problem for home hemodialysis machines; sharing economy in distributing scarce resources. Transportation Research Part E: Logistics and Transportation Review 134.

Blažková, Martina. 2007. Marketingové řízení a plánování pro malé a střední firmy. Andrea Bláhová. Praha: Grada.

Botsman, Rachel. a Rogers, Roo. 2010. What's mine is yours: the rise of collaborative consumption. New York: Harper Business.

Botsman, Rachel. 2012. The currency of the new economy is trust. TED.com [online]. Dostupné z: https://www.ted.com/talks/rachel_botsman_the_currency_of_the_new_economy_is_trust [přístup: 2020­05­19].

Buczynski, Beth. 2013. Sharing is Good: How to Save Money, Time and Resources through Collaborative Consumption. Canada: New Society Publishers.

Česko, 2000. Zákon č. 29/2000 Sb. O poštovních službách a o změně některých zákonů (zákon o poštovních službách). [online]. Dostupné z: https://www.zakonyprolidi.cz/cs/2000-29?text=z%C3%A1vazek%20ve%C5%99ejn%C3%A9%20lsu%C5%BEby [přístup: 2020-05-23].

Dedouchová, Marcela, 2006. Strategie podniku. Jiří Vysušil a Eva Kislingerová. Praha: C.H.BECK.

Deutche Post DHL, 2019. LogisticsTrendRadar - Delivering insight today,creating value tomorrow. [online]. Dostupné z: https://www.dhl.com/content/dam/dhl/global/core/documents/pdf/glo-core-trend-radar-widescreen.pdf. [přístup: 2020-05-29].

Dvořáček, Jiří a Slunčík, Peter. 2012. Podnik a jeho okolí: jak přežít v konkurenčním prostředí. Marcela Palíšková. Praha: C.H. Beck.

Flick, Uwe, 2009. An introduction to qualitative research. 4th ed. London: Sage Publications.

Fotr, Jiří a Švecová, Lenka. 2016. Manažerské rozhodování -Postupy, metody a nástroje. 3.vyd. Praha: Ekopress.

Hamari, Juho, Sjöklint, Mimmi a Ukkonen, Antti. 2016. The Sharing Economy: Why People Participate in Collaborative Consumption. Journal of the Association for Information Science and Technology. 67(9). s. 2047-2059.

Hancock, Trevor, 2001. People, partnerships and human progress: Building community capital. Health Promotion International 16(3). s. 275-280.

CHeng, Geyao, Guo, Deke, Shi, Jianmai a Qin, Yudong. 2019. Planning City-Wide Package Distribution Using Crowdsourced Public Transportation Systems. Ieee access. Piscataway: Institute of Electrical and Electronics Engineers 7. s. 1234-1246.

Kotler, Philip et all., 2007. Moderní marketing. Marie Zelinová. Praha: Grada.

Mallya, Thaddeus, 2007. Základy strategického řízení a rozhodování. Pavel Němeček. Praha: Grada.

Marek, David et al., 2017. Sdílená ekonomika: Bohatství bez vlastnictví. Deloitte [online]. Dostupné z: https://edu.deloitte.cz/m/Content/DownloadPublication/sdilena-ekonomika-2017 [přístup: 2018-08-13].

MCcauley, Kelsey.2016. Sustainability in the Sharing Economy, Medium[online]. Dostupné z: https://medium.com/@14ideas/is-the-sharing-economy-environmentally-sustainable-c3fef196d36d [přístup: 2018-08-13].

Millard-Ball, Adam, et al., 2005. Car-Sharing: Where and How It Succeeds. Washington, D. C.: Transportation Research Board.

Milner, Conan., 2010. Social Networking Can Increase Feelings of Isolation, Students Say. The Epoch TImes [online]. Dostupné zde: https://www.theepochtimes.com/social-networking-isolation-college-students-facebook-myspace-twitter_1507533.html [přístup: 2020-05-29].

Owyang, Jeremiah, 2013. The Collaborative economy: Product, services, and market relationship have changed as sharing startups impact business models. To avoid disruprion, companies must adopt the Collaborative Economy Value Chain. [online]. Dostupné z: https://www.slideshare.net/Altimeter/the-collaborative-economy [přístup: 2020-05-28].

Plamínek, Jiří, 2008. Řešení problémů a rozhodování: jak přinutit problémy, aby pracovaly ve váš prospěch. Marie Zelinová. Praha: Grada Publishing.

Press, Alex, 2015. The Sharing Economy. Saturday Evening Post 287. s.34­39.

Rick, Torben, 2013. The drivers behind the rise of the collaborative economy. [online]. Dostupné z: https://www.torbenrick.eu/blog/strategy/the-drivers-behind-the-rise-of-the-collaborative-economy/ [přístup: 2020-05-29].

Sedláčková, Helena a Buchta, Karel. 2006. Strategická analýza. Jiří Dvořáček. Praha: C.H.BECK.

Shtal, Tatyana V. et al., 2018. Methods of analysis of the externalenvironment of business activities. Revista ESPACIOS 39(12). s. 22-30.

Srpová, Jitka a Řehoř, Václav. 2010. Základy podnikání: teoretické poznatky, příklady a zkušenosti českých podnikatelů. Ladislav Blažek a Ladislav Rolínek. Praha: Grada.

Stojanov, Robert, 2006. Braintorming. Manuál prognostických metod. Martin Potůček. Praha: Sociologické nakladatelství, s. 13-19.

Svítek, Miroslav, 2018. Sdílená ekonomika a udržitelnost, Sdělovací technika 66(3). TOMAN, 2019. Překážkou nasazení autonomních vozů je hlavně legislativa a nejasná odpovědnost, technologie už většinu zvládnou, Logistika. [online]. Dostupné z: https://logistika.ihned.cz/c1-66424030-prekazkou-nasazeni-autonomnich-vozu-je-hlavne-legislativa-a-nejasna-odpovednost-technologie-uz-vetsinu-zvladnou [přístup: 2020-05-23].

Úřad Vlády České republiky, 2017. Analýza sdílené ekonomiky a digitální platforem. (Úřad vlády České republiky při využití dvou analýz Sdílené ekonomiky vytvořeného pro Úřad vlády v rámci TA ČR (Technologická agentura ČR) řešitelským týmem VŠPP (Vysoká škola podnikání apráva), ve spolupráci sMinisterstvem průmyslu a obchodu a Janem Pastorčákem.) [online]. Dostupné z: https://www.vlada.cz/assets/urad-vlady/poskytovani-informaci/poskytnute-informace-na-zadost/Priloha_4_Material_Analyza.pdf [přístup: 2020-04-21].

Vaughan Robert a Daverio, Raphael. 2016. Assessing the size and presence of the collaborative economy inEurope.duben. PwC UK. [online]. Dostupné zde: http://bit.ly/2s5iPsz [přístup: 2020-05-24].

Veber, Jaromír, et al., 2016. Sdílená ekonomika: Vymezení metodologických postupů pro zajištění datové základny a ekonomických východisek pro regulatorní ošetření tzv. sdílené ekonomiky. [online]. Dostupné z: https://www.vspp.cz/wp-content/uploads/2017/05/zprava.pdf [přístup: 2020-05-21].

Xuemei, Wu a Qiang, Zhi. 2016. Impact of Shared Economy on Urban Sustainability: from the Perspective of Social, Economic, and Environmental Sustainability, CUE2016-Applied Energy Symposium and Forum 2016: Low carbon cities & urban energy systems. Energy Procedia 104. s. 191-196. [online]. Dostupné z: http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ [přístup: 2020-05-28].

Zhu, Xiaolu, 2017. Location deployment of depots and resource relocation for connected car-sharing systems through mobile edge computing, International Journal of Distributed Sensor Networks. 13(6).

Zikmund, Martin, 2010. Kde se vzala a k čemu je PEST analýza, BusinessVize [online]. Dostupné z: http://www.businessvize.cz/planovani/kde-se-vzala-a-k-cemu-je-pest-analyza [přístup: 2020-04-21].

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Novotná, M. ., Švadlenka, L., & Gottwald, D. (2020). HODNOCENÍ RELEVANTNOSTI IMPLEMENTACE PRINCIPŮ SDÍLENÉ EKONOMIKY PŘI PŘEPRAVĚ ZÁSILEK V ČESKÉ REPUBLICE . Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1551

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 3 > >>