ANALÝZA SAMOOBSLUŽNÝCH BOXŮ V PARDUBICÍCH

PARCEL LOCKERS IN PARDUBICE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2301

Klíčová slova:

samoobslužné boxy, city logistika, oručování na poslední míli, e-commerce

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou doručování na poslední míli. Doručování na poslední míli je jedním z hlavních faktorů, které ovlivňují počet užitkových vozidel pohybujících se po městě. Z důvodu trvalého nárůstu elektronického obchodování, které je primárně zaměřeno na doručování do domu. V posledních letech se velmi zajímavým řešením na snížení počtu vozidel ve městech aplikovalo využití samoobslužných boxů jako účinný systém doručování na poslední míli. Tento článek je zaměřen na analýzu aktuálního stavu samoobslužných boxů a možností jejich využití v Pardubicích.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Julian, A., Garth, T., Browne, M. 2007. BESTUFS good practice guide on urban freight transport.

ALZA © 2022. Jak fungují AlzaBoxy. [Online]. Dostupné z: URL https://www.alza.cz/alzabox [cit.: 2022-04-26].

Arnold, F., Cardenas, I. , Sörensen, K. , Dewulf, W., 2018. Simulation of b2c e-com- merce distribution in antwerp using cargo bikes and delivery points. Eur. Transp. Res. Rev. 10, 2.

Cattaruzza, D. , Absi, N. , Feillet, D. , González-Feliu, J., 2017. Vehicle routing problems for city logistics. EURO J. Transp. Logist. 6 (1), s. 51–79.

Chen, Z., & Dubinsky, A. J. 2003. A conceptual model of perceived customer value in ecommerce: A preliminary investigation. Psychology and Marketing, 20(4), s. 323–347.

CISION © 2020. Koloni Launches Smart Locker to Enable Contactless Delivery During COVID-19 Pandemic. [Online]. Dostupné z: URL https://www.prnewswire.com/news-releases/koloni-launches-smart-locker-to-enable-contactless-delivery-during-covid-19-pandemic-301054335.html [cit.: 2022-04-26].

Demir, E. , Huang, Y. , Scholts, S. , Van Woensel, T. 2015. A selected review on the neg- ative externalities of the freight transportation: modeling and pricing. Transp. Res. Part E 77, s. 95–114.

Morganti, E., Dablanc, L., Fortin, F., 2014a. Final deliveries for online shopping: the deployment of pick-up point networks in urban and suburban areas. Res. Transp. Bus. Manag. 11, s. 23–31.

Moroz, M., Polkowski, Z., 2016. The last mile issue and urban logistics: choosing parcel machines in the context of the ecological attitudes of the Y generation consumers purchasing online. Transp. Res. Procedia 16, s. 378–393.

OpenStreetMap © 2022. Mapové podklady. [Online]. Dostupné z: ©OpenStreetMap (and) contibutors, CC-BY-SA

Savelsbergh, M., Van Woensel, T., 2016. 50th anniversary invited articlecity logistics: challenges and opportunities. Transp. Sci. 50 (2), s. 579–590.

STATISTA © 2022. Annual turnover in e-commerce in the Czech Republic from 2010 to 2021. [Online]. Dostupné z: URL https://www.statista.com/statistics/1239857/e-commerce-annual-turnover-czechia/ [cit.: 2022-04-26].

Torrentellé, M.; Tsamboulas, D.; Moraiti, P., 2012 Elicitation of the good practices on urban freight transport. C-LIEGE Project deliverable, 2012, 2.

VLÁDA © 2022. Důležité informace o epidemii koronaviru. [Online]. Dostupné z: URL https://www.vlada.cz/cz/epidemie-koronaviru/ [cit.: 2022-04-26].

WEDOdelive © 2022. Jak WEDO box funguje. [Online]. Dostupné z: URL https://www.wedo.cz/we-do-box [cit.: 2022-04-26].

Zásilkovna © 2022. Mapy. [Online]. Dostupné z URL https://www.zasilkovna.cz/zbox [cit.: 2022-04-26]. [cit.: 2022-04-26].

Stahování

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Vrba, R., Hruška, R., & Novotná, M. (2022). ANALÝZA SAMOOBSLUŽNÝCH BOXŮ V PARDUBICÍCH: PARCEL LOCKERS IN PARDUBICE. Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2301

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-04-29
Přijat 2022-06-02
Publikován 2022-06-30