MOŽNOSTI ZVÝŠENIA PREKLÁDKY SUCHÉHO HROMADNÉHO VOĽNE LOŽENÉHO NÁKLADU V PRÍSTAVOCH

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1657

Klíčová slova:

prekládkové zariadenie, výkon, porovnanie, hromadný náklad

Abstrakt

Prekládková činnosť patrí k ťažiskovým činnostiam prístavov. Zvyšovanie množstva suchého, hromadného, voľne loženého  nákladu určeného na prepravu vodnou dopravou vedie k nutnosti zvýšenej prekládkovej činnosti prístavov. V prístavoch dochádza z tohto dôvodu k využívaniu výkonnejších prekládkových zariadení. Informácie o týchto zariadeniach a ich prvotné porovnanie pomocou SWOT analýzy poskytuje bližší pohľad na možnosti ich využitia. Správnym rozhodnutím totiž prístav môže zvýšiť svoju prekládkovú kapacitu, avšak nevhodné použitie môže spôsobiť problémy, ktorým bude musieť v budúcnosti daný prístav čeliť. Preto je cieľom tohto článku prispieť k informovanosti o dostupných metódach, na základe prvotnej analýzy informovať čitateľa o efektívnych možnostiach nasadenia týchto prekládkových zariadení v prístavoch a termináloch.             

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Dávid, A. 2017. Vnútrozemské prístavy. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS- vydavateľstvo ŽU.

Hwang, J., Kim, S. 2020. Fine Dust and Sustainable Supply Chain Management in Port Operations: Focus on the Major Cargo Handled at the Dry Bulk Port. Journal of Marine Science and Engineering, 8(7), s. 530. https://doi.org/10.3390/jmse8070530

Kubasáková, I., Gogola M., Jagelčák, J., Sosedová, J., Šulgan, M. 2016. Tovaroznalectvo a manipulácia s materiálom. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS- vydavateľstvo ŽU.

Kubasáková, I., Šulgan, M., Kubáňová, J. 2020. Logistika pre zasielateľstvo a cestnú dopravu. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS- vydavateľstvo ŽU.

Neuro. 2020. Ship loader . [Online]. Dostupné z: https://neuero.de/en/ship-unloader/

[cit.: 2020, 1. december].

Port technology. 2020. Technical papers – dragon steel bucket elevator continuous ship unloaders. [Online]. Dostupné z: https://www.porttechnology.org/technical-papers/dragon_steel_chooses_bucket_elevator_continuous_ship_unloaders/

[cit.: 2020, 1. december].

Shipping and freight. 2020. Difference between bulk and break bulk. [Online]. Dostupné z: https://www.shippingandfreightresource.com/difference-between-bulk-and-break-bulk/# [cit.: 2020, 1. december].

Siwertell. 2020. Dry bulk handling solutions. [Online]. Dostupné z: https://issuu.com/siwertell/docs/drybulkhandling_brochure_siwertell2 [cit.: 2020, 1. december].

Siwertell. 2020. Alunorte Brazil Alumina Loader. [Online]. Dostupné z: file:///D:/Casesheet_175_Siwertell_Alunorte_Brazil_Alumina_Loader.pdf

[cit.: 2020, 15. december].

Song, R., Huang, L., Cui, W., Oskarsdottir, M., Vanthienen, J. 2020. Fraud Detection of Bulk Cargo Theft in Port Using Bayesian Network Models. Applied Sciences, 10(3), s. 1056. https://doi.org/10.3390/app10031056

Záležák, M. 2004. Technológia v prístavoch a prekladiskách 5: Výklopníky vagónov. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS- vydavateľstvo ŽU.

Záležák, M. 2004. Technológia v prístavoch a prekladiskách 4: Drapákovo-zásobníkové prekladače. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS- vydavateľstvo ŽU.

Zima, K., Plebankiewicz, E., Wieczorek, D. 2020. A SWOT Analysis of the Use of BIM Technology in the Polish Construction Industry. Buildings, 10(1), s. 16. https://doi.org/10.3390/buildings10010016

Publikováno

2021-06-30

Jak citovat

Mako, P., Dávid, A. ., & Olei , A. B. (2021). MOŽNOSTI ZVÝŠENIA PREKLÁDKY SUCHÉHO HROMADNÉHO VOĽNE LOŽENÉHO NÁKLADU V PRÍSTAVOCH. Perner’s Contacts, 16(1). https://doi.org/10.46585/pc.2021.1.1657

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-02-09
Přijat 2021-04-01
Publikován 2021-06-30