VNÚTROZEMSKÁ PLAVBA NA DUNAJSKEJ VODNEJ CESTE

Autoři

  • Andrej Dávid
  • Matej Kučera

Klíčová slova:

dunajská vodná cesta, obchodná plavba, SWOT analýza, metóda najmenších štvorcov

Abstrakt

Dunaj, druhá najdlhšia európska rieka, preteká desiatimi európskymi krajinami sveta. Po otvorení prieplavu Mohan – Dunaj v roku 1992 došlo k jej napojeniu na sieť vodných ciest západnej Európy a vytvoreniu vodnej cesty dlhej viac ako 3 500 kilometrov, ktorá spája Severné more s Čiernym morom. Význam tejto vodnej cesty spočíva nielen vo výmene tovaru medzi európskymi krajinami, ale aj vo výrobe elektrickej energie prostredníctvom vodných diel, ktoré ležia na tejto vodnej ceste. Predmetom článku je aj SWOT analýza vnútrozemskej plavby na Dunaji, ako aj objemy prepráv za ostatné obdobie a ich odhad vývoja s použitím metódy najmenších štvorcov.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) KUBEC, J.: Vodní cesty a přístavy. Skriptum VŠDS/ETMAS, Praha 1993, 232 s.
(2) DÁVID, A.: Dunaj a jeho hospodársky význam pre krajiny strednej a východnej Európy. In: Svet dopravy, elektronický časopis, Bratislava 2015, ISSN 1338-9629 [cit. 2019-01-24] Dostupné z < http://www.svetdopravy.sk/dunaj-a-jeho-hospodarsky-vyznam-pre-krajinystrednej-a-vychodnej-europy/>.
(3) DÁVID, A.: Slovenské vnútrozemské prístavy a prekladiská. In: Svet dopravy, elektronický časopis, Bratislava 2015, ISSN 1338-9629 [cit. 2019-01-24] Dostupné z <http://www.svetdopravy.sk/slovenske-vnutrozemske-pristavy-a-prekladiska/>.
(4) DÁVID, A.: Vnútrozemské prístavy. EDIS – vydavateľstvo Žilinskej univerzity v Žiline, Žilina 2017, 77 s., ISBN 978-80-554-1372-3.
(5) HASENBICHTER, H-P. et el. Manual on Danube Navigation, via donau, Vienna 2013, 218 s., ISBN 978-3-9502226-2-3.
(6) GALIERIKOVÁ, A.-SOSEDOVÁ, J.: Intermodal transportation of dangerous goods. In: Naše More = Our Sea : Znanstveni časopis za more i pomorstvo: International Journal of Maritime Science & Technology, roč. 65, č. 3 (2018), ISSN 1848-6320, s. 8-11.
(7) Danube Navigation Statistics [online]. c2019 [cit. 2019-01-22]. Dostupné z <http://www.danubecommission.org/dc/en/danubenavigation/danube-navigationstatistics/>.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Dávid, A., & Kučera, M. (2019). VNÚTROZEMSKÁ PLAVBA NA DUNAJSKEJ VODNEJ CESTE. Perner’s Contacts, 14(1), 28-35. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/394

Číslo

Sekce

Články