CHORVÁTSKE NÁMORNÉ PRÍSTAVY

Autoři

  • Andrej Dávid
  • Peter Mako
  • Emília Madudová

Klíčová slova:

technológia prekládky, prekládkové zariadenie, prekládka nákladu

Abstrakt

Rozľahlé pobrežie a prístup k moru ponúka Chorvátskej republike široké možnosti na rozvoj prístavov. Počas dlhej a častokrát zložitej histórie sa na pobreží tejto krásnej krajiny vytvorili mnohé prístavy a dnes hrajú významnú úlohu nielen v hospodárstve Chorvátskej republiky, ale aj v živote jej obyvateľov. Medzi najvýznamnejšie prístavy patria Rijeka, Zadar, Šibenik, Split, Ploče a Dubrovník. Každý z nich je jedinečný a originálny a spoločne tvoria rozvinutý dopravný systém.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ZÁLEŽÁK, M. Technológia v prístavoch a prekladiskách 1 Prístavy. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS, 2000. 52 s. ISBN 80-7100-761-7.
(2) HEŘMANOVÁ, N., ZÁBSKÁ M. Juhoslávia jadranské prímorie. Bratislava: Šport, Slovenské telovýchovné vydavateľstvo, 1989. 370 s. ISBN 80-7096-025-6.
(3) DÁVID, A. Vnútrozemské prístavy . Žilina: Žilinská univerzita v Žiline v EDIS, 2017. 77 s. ISBN 978-80-554-1372-3
(4) AGCT Rijeka – technická špecifikácia. [online] . [cit. 2017-21-11] . Dostupné z: <http://www.mppi.hr/default.aspx?id=666 >
(5) Prístav Rijeka. [online] . [cit. 2017-27-11] . Dostupné z: <http://www.portauthority.hr/en/infrastructure/traffic_corridors >
(6) Prístav Rijeka – všeobecné informácie. [online] . [cit. 2017-27-11]. Dostupné z: <http://www.portauthority.hr/en/infrastructure/general_information >
(7) Prístav Rijeka – terminál na prekládku kontajnerov a RO-RO. [online] . [cit. 2017-27-11]. Dostupné z: <http://www.lukarijeka.hr/en/terminals/container__roro_terminal/default.aspx / >
(8) Prístav Rijeka – skladovací komplex Škrlijevo. [online] . [cit. 2017-27-11]. Dostupné:
<http://www.lukarijeka.hr/en/terminals/terminal_skrljevo_warehouse_complex/default.aspx>
(9) Prístav Rijeka – prekládkové polohy. [online].[cit. 2017-27-11]. Dostupné z:<http://www.portauthority.hr/en/infrastructure/berths_and_anchorages>
(10) Prístav Zadar. [online]. [cit. 2017-18-12]. Dostupné z: <http://www.luka-zadar.hr/ >
(11) Prístav Zadar – prekládkový úsek 1. [online]. [cit. 2017-18-12]. Dostupné z: <http://www.luka-zadar.hr/en/berth1 >
(12) Prístav Zadar – prekládkový úsek 2. [online]. [cit. 2017-18-12]. Dostupné z:<http://www.luka-zadar.hr/en/berth2 >
(13) Prístav Zadar – prekládkový úsek 3. [online]. [cit. 2017-18-12]. Dostupné z:<http://www.luka-zadar.hr/en/berth3 >
(14) Prístav Zadar – prekládkový úsek 4. [online]. [cit. 2017-18-12]. Dostupné z:<http://www.luka-zadar.hr/en/berth4 >
(15) Prístav Zadar – prekládkový úsek 5-6. [online]. [cit. 2017-18-12]. Dostupné z:<http://www.luka-zadar.hr/en/berth5-6 />
(16) Prístav Zadar prekládka nákladu. [online]. [cit. 2017-18-12]. Dostupné z:<http://www.port-authority-zadar.hr/teretna_en.php />
(17) Osobný prístav Gaženica. [online]. [cit. 2017-18-12]. Dostupné z: <http://www.portauthority-zadar.hr/nova_en.php >
(18) Prístav Šibenik – terminál na export voľne loženého nákladu. [online]. [cit. 2018-22-1].
Dostupné z:<http://www.portauthoritysibenik.hr/en/port_of_sibenik/terminals_and_cargo/rasuti_izvoz.asp>
(19) Prístav Šibenik – terminál na prekládku dreva. [online]. [cit. 2018-22-1]. Dostupné z:<http://www.portauthority-sibenik.hr/en/port_of_sibenik/terminals_and_cargo/drvo.asp>
(20) Prístav Split – kontajnerový a RO-RO terminál. [online]. [cit. 2018-21-2]. Dostupné z:<http://www.lukasplit.hr/usluga/kontenjerski-i-ro-ro-terminal/>
(21) Prístav Split – terminál cestnej nákladnej dopravy. [online]. [cit. 2018-21-2]. Dostupné z: <http://www.lukasplit.hr/usluga/kamionski-terminal/>
(22) Prístav Split – slobodná zóna. [online]. [cit. 2018-21-2]. Dostupné z:<http://www.lukasplit.hr/usluga/slobodna-zona/>
(23) Prístav Split – terminál na prekládku voľne loženého nákladu. [online]. [cit. 2018-21-2]. Dostupné z: <http://www.lukasplit.hr/usluga/terminal-za-rasuti-teret/>
(24) Prístav Split – terminál na prekládku kusového nákladu. [online]. [cit. 2018-21-2].Dostupné z: <http://www.lukasplit.hr/usluga/terminal-za-generalni-teret/>
(25) Prístav Ploče – základné informácie. [online]. [cit. 2018-17-1]. Dostupné z: <http://www.luka-ploce.hr/hr/o-luci/ >
(26) Prístav Ploče – terminály. [online]. [cit. 2018-17-1]. Dostupné z: <http://www.lukaploce.hr/hr/terminali/>
(27) Prístav Dubrovník [online]. [cit. 2018-12-1]. Dostupné z:<http://www.portdubrovnik.hr/index.php?act=1&lnk=6&lan=hr#6 >
(28) Prístav Dubrovník [online]. [cit. 2018-12-1]. Dostupné z:<http://www.portdubrovnik.hr/index.php?act=1&lnk=129&lan=en#129>
(29) Prístav Dubrovník [online]. [cit. 2018-12-1]. Dostupné z:<http://www.portdubrovnik.hr/index.php?act=1&lnk=145&lan=en#145>
(30) Prístav Dubrovník [online]. [cit. 2018-12-1]. Dostupné z:<http://www.portdubrovnik.hr/index.php?act=1&lnk=146&lan=en#146>
(31) Prístav Dubrovník [online]. [cit. 2018-12-1]. Dostupné z:<http://www.portdubrovnik.hr/index.php?act=1&lnk=159&lan=en#159>
(32) Kontajnerový terminál AGCT - schéma. [online].[cit. 2017-27-11]. Dostupné z:<http://www.ictsi.hr/index.php/en/detalji-o-terminal />
(33) Prístav Split – galéria. [online]. [cit. 2018-21-2]. Dostupné z:<http://www.lukasplit.hr/galerija/>

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Dávid, A., Mako, P., & Madudová, E. (2019). CHORVÁTSKE NÁMORNÉ PRÍSTAVY. Perner’s Contacts, 14(3), 14-26. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/421

Číslo

Sekce

Články