SKÚMANIE MOŽNOSTÍ ZVÝŠENIA KVALITY OVZDUŠIA V MESTÁCH S VYUŽITÍM NÁKLADNÝCH VOZIDIEL S EKOLOGICKÝM DRUHOM POHONU

Autoři

  • Dominika Beňová
  • Tomáš Settey
  • Radovan Slávik
  • Jozef Gnap

Klíčová slova:

nízko-emisná zóna, emisie, alternatívne palivá

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá skúmaním možnosti zvýšenia kvality ovzdušia v mestských aglomeráciách pri využití nákladných vozidiel s ekologickým druhom pohonu a špecifikáciu ich prevádzky. Prvá kapitola príspevku je zameraná na tvorbu nízkoemisných zón v centrách miest, a to konkrétne na vytváranie mestských zón. Druhá kapitola je zameraná na porovnanie alternatívnych druhov pohonov v súčasnosti. Tretia kapitola je zameraná na konkurencieschopnosť prevádzky vozidiel s alternatívnym druhom pohonu. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti zníženia emisnej záťaže v centre mesta a zvýšenia kvality ovzdušia v mestách zaradením vozidiel s alternatívnymi druhmi pohonu do prevádzky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) SVITEK, M., POSTRANECKY, M. a kol. (2018) Města budoucnosti, Nadatur, Praha,
2018, ISBN 978-80-7270-058-5
(2) Press Kit: Scania IAA 2018, Dostupné z <https://www.scania.com/group/en/iaa18/>
(3) GNAP, J., BEŇOVÁ, D., SLÁVIK, R., Changes in night-time distribution of goods to the city centres as a tool to meet the requirements of the EU white paper on transport, Transport and Communications, 2017; Vol.(II), ISSN: 1339-5130
(4) http://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/germany-mainmenu-61/berlin
(5) Tlačová správa Scania: Všestranné hybridné nákladné vozidlá pre mestské aplikácie [online]. Dostupné z : <https://www.scania.com/sk/sk/home/experience-scania/newsand-events/News/archive/2018/011111112/Scania-IAA-2018-Main.html>.
(6) Biela kniha, Plán jednotného európskeho dopravného priestoru – Vytvorenie konkurencieschopného dopravného systému efektívne využívajúceho zdroje, KOM(2011)144, Brusel 28.3.2011
(7) SCHAN, V., APEL, S., GEBHARDT, K., et al. Inteligent Infrastructure for Last-Mile and Short-distance Freight Transportation with Electric Vehicles in the Domain of Smart City Logistic, Conference: International Conference on Vehicle Technology and Intelligent Transport Systems (VEHITS) Location: Rome, ITALY Date: APR 23-24, Roma, 2016, Pages: 149-159 Published: 2016; DOI: 10.5220/0005762501490159
(8) GNAP, J., Mestská logistika alebo regulácia cestnej nákladnej dopravy, Transport 9/2010,Vydavateľstvo LUXUR Media s.r.o., ISSN 1235-7433, s. 39
(9) PETRO, F., KONEČNÝ, V: Calculation of emissions from transport services and their use for the internalisation of external costs in road In: Procedia Engineering [elektronický zdroj]. - ISSN 1877-7058. - Vol. 192 (2017), online, s. 677-682.
(10) BRENDEN, A. P., BEHRENDS, S., GLAV, R., RUMPLER, R.: Off – peak City Logistics – A Case Study in Stockholm; KTH Royal Institute of Technology, Stockholm, 2017 – ISBN: 978-91-7729-314-9

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Beňová, D., Settey, T. ., Slávik, R. ., & Gnap, J. . (2019). SKÚMANIE MOŽNOSTÍ ZVÝŠENIA KVALITY OVZDUŠIA V MESTÁCH S VYUŽITÍM NÁKLADNÝCH VOZIDIEL S EKOLOGICKÝM DRUHOM POHONU. Perner’s Contacts, 14(1), 6–13. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/392

Číslo

Sekce

Články
Share |