REGULÁCIA DOPRAVY DO CENTRA MESTA NA ZÁKLADE MESTSKÉHO ELEKTRONICKÉHO MÝTA

Autoři

  • Dominika Beňová
  • Jozef Gnap
  • Veronika Harantová

Klíčová slova:

regulácia dopravy, centrum mesta, výber mýta

Abstrakt

Príspevok sa zaoberá reguláciou dopravy vo vybraných centrách miest a to na základe mestského elektronického mýta. Prvá kapitola príspevku je zameraná na dôvody zavedenia mestského elektronického mýta. Druhá kapitola je zameraná na hlavné ciele mýtneho systému. Tretia kapitola je zameraná na technológie systému mestského elektronického mýta, ktoré sú v súčasnosti využívané. Štvrtá kapitola je zameraná na konkrétne systémy mestského elektronického mýta vo vybraných mestách. Cieľom príspevku je poukázať na možnosti zníženia emisnej záťaže a zvýšenia kvality ovzdušia v mestách zavedením regulácie dopravy do centra mesta prostredníctvom mestského elektronického mýta.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Telematické aplikácie systému mestského mýta, http://www.svetdopravy.sk/telematickeaplikacie-systemu-mestskeho-myta/
(2) URBÁNKOVÁ, P.: Úvod do mýtneho systému, Projekt Zavádění mýta ve městech v podmínkách ČR
(3) PROBLEMATIKA IMPLEMENTÁCIE SYSTÉMU MESTSKÉHO MÝTA, http://www.svetdopravy.sk/problematika-implementacie-zavadzania-systemu-mestskehomyta-i-cast/
(4) http://www1.enviroportal.sk/pdf/indikatory/0037/3730/26_DOPR_internal_external.pdf
(5) https://tfl.gov.uk/modes/driving/congestion-charge
(6) https://insidegnss.com/figures-6-7-8-9-the-international-gnss-monitoring-and-assessmentservice/
(7) https://www.its-observatory.eu/automatic-vehicle-identification-in-ltz
(8) https://www.weforum.org/agenda/2014/07/seven-ways-cities-around-world-tacklingtraffic/
(9) https://urbanaccessregulations.eu/userhome/map
(10) https://urbanaccessregulations.eu/countries-mainmenu-147/italy-mainmenu-81/milanarea- c-charging-scheme
(11) Kalašová, A., Surovec, P.: Upokojená doprava, Žilina, 2007, ISBN 978-80-8070-792-7
(12) Kalašová, A., Ondruš, J., Kubíková, S.: Inteligentné dopravné systémy, Žilina, 2018, ISBN 978-80-554-1493-5
(13) Settey, T., Gnap, J., Beňová, D.:Examining the impact of the deployment of low emission zones in Europe on the technological readiness of road freight transport, 13th International Scientific Conference on Sustainable, Modern and Safe Transport, TRANSCOM 2019;
Novy Smokovec - Grand Hotel BellevueHigh Tatras; Slovakia; Volume 40, 2019, Pages 481-488, Code 150446
(14) Gnap, J., Varjan, P., Semanová, S.: Logistics of Entry and Parking of Vehicles at
Large Production Companies, 18TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE-LOGI 2017, Czech republic, Volume: 134, Article Number: 00016,
DOI: 10.1051/matecconf/201713400016

Stahování

Publikováno

2019-11-15

Jak citovat

Beňová, D., Gnap, J., & Harantová, V. (2019). REGULÁCIA DOPRAVY DO CENTRA MESTA NA ZÁKLADE MESTSKÉHO ELEKTRONICKÉHO MÝTA. Perner’s Contacts, 14(3), 5–13. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/420

Číslo

Sekce

Články
Share |