NÁVRH KONŠTRUKCIE A KINEMATICKÉHO USPORIADANIA ČLENOV MECHANIZMU S ROTUJÚCIMI VALCAMI

Autoři

  • Miroslav Blantický
  • Ján Dižo

Klíčová slova:

kinematika, konštrukčný návrh, rotujúce valce

Abstrakt

Článok sa zaoberá konštrukčným návrhom kinematického usporiadania mechanizmu s rotujúcimi valcami a jeho využitia najmä v piestových spaľovacích motoroch v modifikácii zážihového alebo vznetového a to dvojtaktného alebo štvortaktného motora. Celý mechanizmus bude navrhovaný s cieľom úplnej eliminácie bočnej (normálovej) sily na piest tým spôsobom, že uhol β kyvu ojnice musí byť v každej polohe mechanizmu nulový. To bude zabezpečené kinematikou ojnice, ktorá by sa mala pohybovať iba v osi valca

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) GERLICI, J., ŠŤASTNIAK, P., LACK, T., HARUŠINEC, J. Design of long freight railway wagon with variable use of loading space. In Zborník z konferencie Dynamical problems in rail vehicles 2015. Warsaw: University of Technology, 2015. s. 3 – 13. ISBN 978-83-7814-367-3.
(2) LOULOVÁ, M., HARUŠINEC, J., SUCHÁNEK, A., STRÁŽOVEC, P. Návrh vzduchového tunela pre skúšobný stav brzdných komponentov RAILBCOT. In Zborník z konferencie Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2017. Ústí nad Labem: Univerzita J. E. Pukryně, 2017. 12 s. ISBN 978-80-7561-083-6.
(3) ŠŤASTNIAK, P., GERLICI, J., LACK, T., HARUŠINEC, J. Computer aided simulation analysis for computation of modal analysis of the freight wagon. In Zborník z konferencie TRANSCOM 2013. Žilina: Žilinská univerzita v Žiline, 2013. s. 297 – 300. ISBN 978-80-554-0695-4.
(4) Úžitkový vzor SK 3731.

Stahování

Publikováno

2019-04-26

Jak citovat

Blantický, M. ., & Dižo, J. (2019). NÁVRH KONŠTRUKCIE A KINEMATICKÉHO USPORIADANIA ČLENOV MECHANIZMU S ROTUJÚCIMI VALCAMI. Perner’s Contacts, 14(1), 14–20. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/393

Číslo

Sekce

Články
Share |