KONŠTRUKČNÝ NÁVRH PRESTAVBY JEDNONÁPRAVOVÉHO PRACOVNÉHO STROJA NA DVOJNÁPRAVOVÝ

Autoři

  • Miroslav Blatnický
  • Ján Dižo

Klíčová slova:

pracovný stroj, prídavná náprava, konštrukčný návrh

Abstrakt

Článok sa zaoberá konštrukčným návrhom prestavby jednonápravového mobilného pracovného stroja na dvojnápravový. Získané vizualizované návrhy budú poskytovať náhľad na približný stav po reálnom zostrojení prototypu. Cieľom tejto úpravy je vylepšenie jazdných a prevádzkových parametrov tohto stroja tým spôsobom, aby došlo k zvýšeniu jeho využiteľnosti. Základné kritériá, ku ktorým bude návrh inklinovať, sú najmä zachovanie malých rozmerov z dôvodu prepravy za osobným vozidlom, ľahká ovládateľnosť, obsluha či prejazdnosť terénom. Zámerom je, aby rozmery novej konštrukcie poskytovali dostatočné miesto pre ergonomické usporiadanie pracoviska obsluhy a taktiež, aby bola hmotnosť malotraktora do 500 kg z dôvodu nosnosti štandardného prívesu za osobné motorové vozidlo.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) BARAN, P., KUKUČA, P., BREZÁNI, M., BARTA, D.: Functionality of the Stirling engine with nonconventional mechanism FIK. In: Machines, technologies, materials: international virtual journal. Vol. 9 , no. 8, 2015, online, s. 22-25, ISSN 1313-0226.
(2) GALLIKOVÁ, J., VOLNA, P.: Aplikácia metódy FMEA v podmienkach údržby jazdných súprav. In: Spravodaj ATD SR (Asociácia technických diagnostikov Slovenskej republiky), roč. 13, č. 2, 2016, s. 46-53, ISSN 1337-8252.
(3) HAUSER, V., NOZHENKO, O. S., KRAVCHENKO K. O., LOULOVÁ, M., GERLICI, J., LACK, T.: Návrh mechanizmu nastavovania náprav podvozka do radiálnej polohy. In: Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2016, zborník prednášok, Ústí nad Labem, Univerzita J. E. Purkyně, 5.-7. októbra, 2016, CD-ROM, 8 s., ISBN 978-80-7561-016-4.
(4) KORECZ, K., GERLICI, J., LACK, T., LACKOVÁ, M.: Computer aided researsh in transport technology. In: TRANSCOM 2005: 6th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, Žilina, 27-29 June 2005, Žilina: University of Žilina, 2005. P. 77-80, ISBN 80-8070-419-8.
(5) SUCHÁNEK, A., HARUŠINEC, J, GERLICI, J., LACK, T.: Experimentálne a analytické zisťovanie napätí a teplôt v brzdenom železničnom kolese pri brzdení klátikovou brzdou. In: Strojírenská technologie: časopis pro vědu, výzkum a výrobu. Roč. 18, č. 2, 2013, s. 111-116, ISSN 1211-4162.
(6) ŠŤASTNIAK, P, HARUŠINEC, J., GERLICI, J., LACK, T.: Štrukturálna analáza konštrukcie rámu nákladného podvozka. In: Strojírenská technologie: časopis pro vědu, výzkum a výrobu. Roč. 18, č. 2, 2013, s. 105-111, ISSN 1211-4162.

Stahování

Publikováno

2017-04-21

Jak citovat

Blatnický, M., & Dižo, J. (2017). KONŠTRUKČNÝ NÁVRH PRESTAVBY JEDNONÁPRAVOVÉHO PRACOVNÉHO STROJA NA DVOJNÁPRAVOVÝ. Perner’s Contacts, 12(1), 6–13. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/440

Číslo

Sekce

Články
Share |