KONŠTRUKČNÝ NÁVRH PEVNOSTNÉHO NÁRAZNÍKA TERÉNNEHO AUTOMOBILU PRE UCHYTENIE NAVIJAKA

Autoři

  • Miroslav Blatnický
  • Ján Dižo
  • Mária Štauderová

Klíčová slova:

pevnostný nárazník, konštrukčný návrh, terénny automobil

Abstrakt

Článok sa v prvej časti zaoberá legislatívnymi požiadavkami na pevnostné doplnky určené k montáži na terénne automobily. V druhej časti je predstavený konštrukčný návrh pevnostnej časti zadného nárazníka, ktorý bude vybavený ťažným navijakom a použitý na terénnom automobile Nissan Patrol tak, aby boli splnené všetky požiadavky, ktoré sú kladené v zmysle zákonov pri úprave vozidla a nahradení dielu, aby vozidlo aj po úprave spĺňalo všetky príslušné normy a nariadenia v rámci SR.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) AUTODESK INVENTOR software, 2015. Užívateľský manuál, 2015.
(2) BALAJA, J., BRONČEK, J., ANTALA, J., SEKEREŠOVÁ, D.: Strojárske tabuľky. Výber noriem. Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR. ISBN 978-80-8130-039-4.
(3) 464/2009 Vyhláška MDPaT SR, ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
(4) 071/2010 Vyhláška MDPaT SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
(5) 228/2010 Vyhláška MDPaT SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
(6) 589/2010 Vyhláška MDPaT SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
(7) 009/2015 Vyhláška MDVaRR SR, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška MDPaT SR č. 464/2009 Z.z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o prevádzke vozidiel v premávke na pozemných komunikáciách.
(8) https://www.superwinch.com/products/superwinch-talon-series

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Blatnický, M. ., Dižo, J., & Štauderová, M. (2016). KONŠTRUKČNÝ NÁVRH PEVNOSTNÉHO NÁRAZNÍKA TERÉNNEHO AUTOMOBILU PRE UCHYTENIE NAVIJAKA. Perner’s Contacts, 11(3), 6–13. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/544

Číslo

Sekce

Články
Share |