TVORBA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE A RENOVÁCIA POŠKODENÉHO NAVÍJACIEHO ZARIADENIA PRACOVNÉHO STROJA

Autoři

  • Miroslav Blatnický
  • Ján Dižo

Klíčová slova:

navijak, výkresová dokumentácia, renovácia, poškodenie

Abstrakt

Článok sa zaoberá renováciou poškodeného netypizovaného navijaka pracovného stroja, ktorého poškodenie nastalo vplyvom preťaženia v prevádzke z dôvodu nešpecifikovaného zaťaženia, čo môže predstavovať určitý stupeň nebezpečenstva. Z tohto dôvodu bude vykonaná tvorba výkresovej dokumentácie z reálneho zariadenia, aby bolo možné okamžite zisťovať vstupy slúžiace pre analytický dimenzionálny výpočet za účelom stanovenia hodnoty maximálnej prípustnej hmotnosti zaveseného bremena na danom navíjacom zariadení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) LOULOVÁ, M., SUCHÁNEK, A., HAUSER, V., NOZHENKO, O. S., KRAVCHENKO, K. O. Calculation methods of suspension stiffness determination. In: Visnyk Schidnoukrajinskoho nacionaľnoho universytetu imeni Volodymyra Daľa. Naukovyj žurnal, 2017, č. 4 (234), s. 31 – 36, ISSN 1998-7927.
(2) MAŇUROVÁ, MÁRIA, GERLICI, J., LACK, T., HARUŠINEC, J. Konštrukčná úprava brzdového systému podvozka železničného nákladného vagóna. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Sborník přenášek z XI. mezinárodní vědecké konference, Ústí nad Labem, 9. - 11. října 2013. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2013. CD-ROM, 8 s. ISBN 978-80-7414-607-7.
(3) SUCHÁNEK, A., HARUŠINEC, J., GERLICI, J., LACK, T. Analýza modelov pre simulačné výpočty a experimentálne zisťovanie napätí a teplôt v brzdenom železničnom kolese pri brzdení klátikovou brzdou. In Dynamika tuhých a deformovatelných těles 2013. Sborník přenášek z XI. mezinárodní vědecké konference, Ústí nad Labem, 9. - 11. října 2013. Ústí nad Labem: FVTM UJEP, 2013. CD-ROM, 11 s. ISBN 978-80-7414-607-7.
(4) ŠŤASTNIAK, P., GERLICI, J., LACK, T., HARUŠINEC, J. Computer aided simulation analysis for computation of modal analysis of the freight wagon. In TRANSCOM 2013: 10-th European conference of young researchers and scientists, Žilina, June 24-26, 2013, Slovak Republic. Section 6: Machines and equipment. Applied mechanics. Žilina: University of Žilina, 2013. s. 297 – 300. - ISBN 978-80-554-0695-4.
(5) ŠŤASTNIAK, P., HARUŠINEC, J., GERLICI, J., LACK, T. Railway vehicles design solutions for intermodal transport. In Výpočtové a experimentální metody v aplikované mechanice I. Ústí nad Labem: Fakulta výrobních technologií a managementu UJEP, 2013. s. 167 – 172.

Stahování

Publikováno

2017-11-10

Jak citovat

Blatnický, M. ., & Dižo, J. (2017). TVORBA VÝKRESOVEJ DOKUMENTÁCIE A RENOVÁCIA POŠKODENÉHO NAVÍJACIEHO ZARIADENIA PRACOVNÉHO STROJA. Perner’s Contacts, 12(3), 12–17. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/481

Číslo

Sekce

Články
Share |