CENOTVORBA A LA CARTE JAKO SOUČÁST CENOVÉHO MIXU LETECKÝCH NÍZKONÁKLADOVÝCH DOPRAVCŮ

Autoři

  • Jan Chocholáč
  • Monika Eisenhammerová

Klíčová slova:

cenotvorba a la carte, cenový mix, letecká doprava, nízkonákladový dopravce

Abstrakt

Článek je zaměřen na cenový mix užívaný nízkonákladovými leteckými dopravci se zvláštním zaměřením na specifickou cenotvorbu a la carte. V první části jsou nastíněna specifika cenového mixu leteckých nízkonákladových dopravců a postavení cenotvorby a la carte v rámci mixu. Obecná východiska jsou uvažována při realizaci analýzy zaměřené na určení míry a formy aplikace a la carte cenotvorby. V závěru článku jsou diskutovány a zhodnoceny získané poznatky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) WITTMER, A., OBERLIN, N. Ancillary Revenue Pricing. 2014 [cit. 2017-02-10]. Dostupné z <https://www.alexandria.unisg.ch/243853/1/14Wittmer.pdf/>.
(2) PRUŠA, J. et al. Svět letecké dopravy, II. rozšířené vydání. Praha: Galileo, 2016. 647 s. ISBN 9788026083092.
(3) RYGLOVÁ, K., BURIAN, M., VAJČNEROVÁ, I. Cestovní ruch - podnikatelské principy a příležitosti v praxi. Praha: Grada Publishing, 2011. 216 s. ISBN 978-80-247-4039-3.
(4) SHAW, S. Airline Marketing and Management. Abingdon: Routledge, 2016. 378 s. ISBN 9781317183044.
(5) FISHMAN, CH. The Wal-Mart Effect: How the World's Most Powerful Company Really Works--and HowIt's Transforming the American Economy. London: Penguin Books, 2006. 352 s. ISBN 978-0143038788.
(6) GROSS, S., SCHRÖDER, A. (eds.). Handbook of Low Cost Airlines: Strategies, Business Processes and Market Environment. Berlin: Erich Schmidt Verlag, 2007. 319 s. ISBN 9783503100811.
(7) SORENSEN, J. The Guide to Ancillary Revenue and a la Carte Pricing. Wisconsin: Idea Works, 2009.
(8) CENTO, A. The Airline Industry: Challenges in the 21st Century. Heidelberg: Springer Science & Business Media, 2008. 184 s. ISBN 9783790820881.
(9) JERGER, S. Die Auswirkung von Low Cost Carrier auf die Wertschöpfung einer touristischen Destination am Beispiel Tirol. Hamburg: Diplomica Verlag, 2010. 82 s. ISBN 9783842802087.
(10) FORSYTH, P. et al. (eds). Liberalization in Aviation: Competition, Cooperation and Public Policy. Abingdon: Routledge, 2016. 488 s. ISBN 9781317105435.
(11) BACHIS, E., PIGA, C. A. Low-Cost Airlines and Online Price Dispersion. International Journal of Industrial Organization, 2011, roč. 29, č. 6. s. 655-667, ISSN 0167-7187.
(12) POH, L. S., GHAZALI BIN MOHAYIDIN, M. Competitiveness Pricing Strategies of Low Cost Airlines in the Perspective of Game theory In International Conference on Sociality and Economics Development IPEDR. Singapore: IACSIT Press, 2011. s. 490-494. ISSN 2010-4626.
(13) VAŠTÍKOVÁ, M. Marketing služeb efektivně a moderně. Praha: Grada Publishing, 2008. 232 s. ISBN 978-80-247-2721-9.
(14) JAKUBÍKOVÁ, D. Strategický marketing: strategie a trendy. Praha: Grada Publishing, 2008. 272 s. ISBN 978-80-247-2690-8.
(15) ČESKO. Zákon č. 526/1990 Sb., o cenách In Sbírka zákonů 1990. 1990, částka 86. s. 1946-1951.
(16) TULSIAN, P. C., TULSIAN, S. S. Comm. Studies & Application. Delphi: Ratna Sagar, 2002. 266 s. ISBN 9788183320276.
(17) GUPTA, R. N. Business Organisation & Management. New Delhi: S. Chand Publishing, 2007. 223 s. ISBN 9788121926232.
(18) MARTINOVIČOVÁ, D., KONEČNÝ, M., VAVŘINA, J. Úvod do podnikové ekonomiky. Praha: Grada Publishing, 2014. 208 s. ISBN 9788024753164.
(19) KOZEL, R., MYNÁŘOVÁ, L., SVOBODOVÁ, H. Moderní metody a techniky marketingového výzkumu. Praha: Grada Publishing, 2011. 304 s. ISBN 9788024735276.
(20) EVROPSKÁ UNIE. Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1008/2008 ze dne 24. září 2008 o společných pravidlech pro provozování leteckých služeb ve Společenství In EUR-Lex [právní informační systém]. 2008 [cit. 2017-02-10]. Dostupné z <http://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/?qid=1396609157645&uri=CELEX:32008R1008>.
(21) ORIEŠKA, J. Služby v cestovnom ruchu. Banská Bystrica: Dali-BB, 2011. 140 s. ISBN 9788089090938.
(22) FEDORCO, Ľ., HOSPODKA, J. Airline Pricing Strategies In European Airline Market. Perner´s Contacts, 2013, roč. 8, č. 2. s. 33-41, ISSN 1801-674X.
(23) INGOLD, A., YEOMAN, I., MCMAHON-BEATTIE, U. (eds.). Yield Management. London: Thomson, 2007. 345 s. ISBN: 9780826448255.
(24) BILOTKACH, V., GAGGERO, A. A., PIGA, C. A. Airline pricing under different market conditions: Evidence from European Low-Cost Carriers. Tourism Management. 2015, č. 47. s. 152-163, ISSN 0261-5177.
(25) BUDD, L., ISON, S. Air Transport Management: An international perspective. London: Routledge, 2016. 394 s. ISBN 9781317183273.
(26) HILL, M. E. Marketing Strategy: The Thinking Involved. London: Sage, 2012. 335 s. ISBN 9781412987301.
(27) KLOPHAUS, R. À la carte pricing to generate ancillary revenue: The case of Ryanair. In Liberalization in Aviation: Competition, Cooperation and Public Policy. Abingdon: Routledge, 2016. 488 s. ISBN 9781317105435.
(28) GRANADOS, N. et al. À la carte pricing and price elasticity of demand in air travel. Decision Support Systems. 2012, roč. 53, č. 2. s. 381–394. ISSN 0167-9236.
(29) AMADEUS. Thinking like a retailer. [online]. c2014 [cit. 2017-01-30]. Dostupné z <http://www.amadeus.com/documents/airline/airlinemerchandising/pdf/report-thinking-like-a-retailer-airline-merchandising.pdf>.
(30) Vaclav Havel Airport Prague [online]. c2016 [cit. 2017-01-24]. Dostupné z <http://www.prg.aero/cs/informace-o-letech/aerolinky-a-destinace/>.
(31) Leos Janacek Ostrava Airport [online]. c2015 [cit. 2017-01-24]. Dostupné z <http://www.airport-ostrava.cz/cz/page-letovy-rad-pravidelne-lety/>.
(32) Brno Airport [online]. c2012 [cit. 2017-01-24]. Dostupné z <http://www.brno-airport.cz/informace-o-letech/pravidelne-lety/>.
(33) SCOTTI, D., DRESNER, M., MARTINI, G. Baggage fees, operational performance and customer satisfaction in the US air transport industry. Journal of Air Transport Management, 2016, roč. 55, s. 139 - 146, ISSN 0969-6997.
(34) PRUŠA, J., JIRÁNEK, V. Chytré létání. Galileo CEE Service ČR: Praha, 2010. 176 s. ISBN 978-80-254-7065-7.
(35) Česká národní banka [online]. c2003-2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <http://www.cnb.cz/cs/financni_trhy/devizovy_trh/kurzy_devizoveho_trhu/denni_kurz.jsp/>.
(36) Air Baltic [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <https://www.airbaltic.com/en/airbaltic-ticket-types/>.
(37) EasyJet [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <http://www.easyjet.com/cs/obchodni-podminky/sazby/>.
(38) Eurowings [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <https://www.eurowings.com/en/information/fares.html/>.
(39) Flybe [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <http://www.flybe.com/terms/tariff.htm>.
(40) Jet2.com [online]. c2002-2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <http://www.jet2.com/terms/>.
(41) Norwegian [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <http://www.norwegian.com/en/booking/booking-information/optional-charges/>.
(42) Pegasus Airlines [online]. c2005-2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <https://www.flypgs.com/en/travel-services/flight-services/seat-selection/>.
(43) RYANAIR [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <https://www.ryanair.com/cz/cs/uzitecne-informace/centrum-pomoci/poplatky/>.
(44) Smartwings [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <http://www.smartwings.com/cs/cestovni-informace/poplatky-za-zavazadla-dalsi-sluzby/>.
(45) Transavia [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <https://www.transavia.com/en-EU/the-small-print/conditions-of-carriage/>.
(46) Volotea [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <http://www.volotea.com/en/service-fees/>.
(47) Vueling [online]. c2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <http://www.vueling.com/en/vueling-services/vueling-fares>.
(48) W!ZZ [online]. c2004-2017 [cit. 2017-02-04]. Dostupné z <https://wizzair.com/cs-cz/informace-a-slu%C5%BEby/ceny-a-slevy/v%C5%A1echny-servisn%C3%AD-poplatky#/>.
(49) DOGANIS, R. Flying Off Course: Airline Economics and Marketing. Abingdon: Routledge, 2010. 336 s. ISBN 9780415447362.
(50) TANEJA, N. K. Designing Future-Oriented Airline Businesses. Abingdon: Routledge, 2016. 308 s. ISBN 9781317152163.
(51) COOK, N. G., GOODWIN, J. Airline Networks: A Comparison of Hub-and Spoke and Point-to-Point Systems. [online]. 2008 [cit. 2017-02-09]. Dostupné z <http://commons.erau.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1443&context=jaaer>.

Stahování

Publikováno

2017-04-21

Jak citovat

Chocholáč, J., & Eisenhammerová, M. (2017). CENOTVORBA A LA CARTE JAKO SOUČÁST CENOVÉHO MIXU LETECKÝCH NÍZKONÁKLADOVÝCH DOPRAVCŮ. Perner’s Contacts, 12(1), 54–73. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/447

Číslo

Sekce

Články
Share |