VLIV NASTAVENÍ MOBILNÍ ČÁSTI ETCS NA BRZDNOU KŘIVKU

Autoři

  • Petr Nachtigall

Klíčová slova:

ETCS, mobilní část ETCS, brzdná křivka

Abstrakt

Článek navazuje na předchozí autorovu publikaci o přínosech zavedení ETCS z pohledu brzdných křivek. V tomto článku se autor zabýval srovnáním Baseline 2 s Baseline 3 z pohledu možnosti nastavení OBU na vozidle. Byly zjištěny parametry, které jsou rozdílné a ovlivňují délku brzdné křivky. U těchto parametrů byla provedena jejich simulace a výsledky jsou prezentovány v tomto článku.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Hruban, I., Nachtigall, P., Štěpán, O. Přínosy zavedení ETCS z pohledu brzdných křivek. Vědeckotechnický sborník ČD. 2015, Sv. 40.
(2) Set of specifications # 2. ERA. [Online] 29. 07 2015. [Citace: 20. 01 2016.] http://www.era.europa.eu/Core-Activities/ERTMS/Pages/Set-of-specifications-2.aspx.
(3) Marek, J. Informace z UNISIG, aktuální stav specifikací a další rozvoj ETCS. ACRI. [Online] 02. 06 2015. [Citace: 04. 02 2016.] www.acri.cz.
(4) Set of specifications #1. ERA. [Online] 07. 01 2015. [Citace: 10. 01 2016.] http://www.era.europa.eu/Core-Activities/ERTMS/Pages/Set-of-specifications-1.aspx.
(5) INTRODUCTION TO ETCS BRAKING CURVES. European Railway Agency. [Online] 12. 06 2010. [Citace: 10. 02 2016.] www.era.europa.eu/.../ERA_ERTMS_040026_v1.2.doc.
(6) Swiss Transport Research Conference. [Online] 11. 9 2009. [Citace: 04. 02 2016.] http://www.strc.ch/conferences/2009/Emery.pdf.

Stahování

Publikováno

2016-04-22

Jak citovat

Nachtigall, P. (2016). VLIV NASTAVENÍ MOBILNÍ ČÁSTI ETCS NA BRZDNOU KŘIVKU. Perner’s Contacts, 11(1), 131–137. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/517

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>