ANALYSIS OF RAIL TRANSPORT ACCIDENTS USING ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE

Autoři

  • Jana Motyková
  • Libor Švadlenka

Klíčová slova:

rail transport, accidents, one-way analysis of variance

Abstrakt

The article deals with the analysis of rail transport accidents in the period of 2008 – 2015 and with the comparison of their causes. The existence of a relationship between causes of accidents and calendar months when the accidents have occurred was determined by using one-way analysis of variance.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ČESKO. Zákon č. 266 ze dne 14. prosince 1994 o dráhách. In: Sbírka zákonů České
republiky. 1994, p. 3041 – 3054. Available from: <http://aplikace.mvcr.cz/sbirkazakonu/
SearchResult.aspx?q=266/1994&typeLaw=zakon&what=Cislo_zakona_smlouvy>
ISSN 1211 – 1244.
(2) GÓRECKI, T., SMAGA, Ł. A Comparison of Tests for the One-way ANOVA Problem
for Functional Data. Computational Statistics, 2015, vol. 30, i. 4, p. 987-1010, ISSN
1613-9658.
(3) HINDLS, R., HRONOVÁ, S., NOVÁK, I. Metody statistické analýzy pro ekonomy.
Praha: Management press, 2000. 259 p. ISBN 80-7261-013-9
(4) Informace pro dopravní analýzy [online]. © 2015 [cit. 2016-05-11]. Available from:
<http://www.vyrocenky.cz/drazni>.
(5) KLIESTIK, T., LYAKIN, A., N., VLASAKOVA, K. Stochastic Calculus and Modelling
in Economics and Finance. In: 2nd International Conference on Economics and Social
Science (ICESS) 2014. China, Shenzhen, 2014, vol. 61, p. 161-167. ISBN 978-1-61275-
068-2.
(6) KUBANOVÁ, J., Statistické metody pro ekonomickou a technickou praxi. Bratislava:
STATIS, 2008. 247 p. ISBN 978-80-85659-47-4
(7) NUNES, G. et al. One-way Fixed Effects ANOVA with Missing Observations.
In: Proceedings of the International Conference on Numerical Analysis and Applied
Mathematics 2014. Greece, Rhodes, 2015, vol. 1648. ISBN 978-07-3541-287-3
(8) PEŘINA, L., ZELENÝ, L., Doprava, dopravní infrastruktura. Praha: Vysoká škola
ekonomická v Praze, 2000. 106 p. ISBN 80-245-0110-4
(9) Statistics of rail transport incidents in the period 2008 – 2015.
(10) SŽDC. Historie železnice. SŽDC.cz [online]. © 2009 – 2012 [cit. 2016-05-02].
Available from: http://www.szdc.cz/o-nas/zeleznice-cr/historie-zeleznice.html
(11) SŽDC. D17 Předpis pro hlášení a šetření mimořádných událostí. SŽDC.cz [online].
© 2009 – 2012 [cit. 2016-05-02]. Available from: http://www.szdc.cz/dalsiinformace/
dokumenty-a-predpisy/provoznetechnicke.
html?page=detail&docid=1%3B%2375ec707a-7b2a-4af4-8fe2-2c05aaecc6cb
(12) SŽDC. D17 – 1 Prováděcí opatření k předpisu pro hlášení a šetření mimořádných
událostí. SŽDC.cz [online]. © 2009 – 2012 [cit. 2016-05-02]. Available from:
http://www.szdc.cz/dalsi-informace/dokumenty-a-predpisy/provoznetechnicke.
html?page=detail&docid=1%3B%237f8d5d59-4bea-4a70-86e8-a0717e00937b
(13) TABACHNICK, B., G., FIDELL, L., S. Using Multivariate Statistics. United States of
America: Allyn & Bacon, 2001. 966 p. ISBN 0-321-05677-9

Stahování

Publikováno

2016-07-15

Jak citovat

Motyková, J., & Švadlenka, L. (2016). ANALYSIS OF RAIL TRANSPORT ACCIDENTS USING ONE-WAY ANALYSIS OF VARIANCE. Perner’s Contacts, 11(2), 74-81. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/535

Číslo

Sekce

Články

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>