VLIV KONFIGURACE ETCS NA VZDÁLENOST MEZI MÍSTEM ZASTAVENÍ VLAKU A KONCEM VLAKOVÉ CESTY

Autoři

  • Petr Nachtigall

Klíčová slova:

ETCS, prokluzová vzdálenost, brzdná křivka

Abstrakt

Článek navazuje na předchozí publikační činnost a zaměřuje se na parametry nastavení ETCS ve vztahu ke vzdálenosti mezi čelem vlaku a polohou hlavního návěstidla. Byl proveden terénní průzkum a na jeho základě byla stanovena doporučení pro zkrácení této vzdálenosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

1. Hruban, I., Nachtigall, P., Štěpán, O. Přínosy zavedení ETCS z pohledu brzdných křivek. Vědeckotechnický sborník ČD. 2015, Sv. 40.
2. Nachtigall, Petr. Vliv nastavení mobilní části ETCS na brzdnou křivku. Perner's Contacts. 22. 4 2016, stránky 131-138.
3. Set of specifications #1. ERA. [Online] 07. 01 2015. [Citace: 10. 01 2016.] http://www.era.europa.eu/Core-Activities/ERTMS/Pages/Set-of-specifications-1.aspx.
4. Set of specifications # 2. ERA. [Online] 29. 07 2015. [Citace: 20. 01 2016.] http://www.era.europa.eu/Core-Activities/ERTMS/Pages/Set-of-specifications-2.aspx.
5. Braking curves simulation tool. European Union Agency for Railways. [Online] 15. 06 2016. [Citace: 04. 10 2016.] http://www.era.europa.eu/Core-Activities/ERTMS/Pages/Braking-Curves-Simulation-Tool.aspx.
6. INTRODUCTION TO ETCS BRAKING CURVES. European Railway Agency. [Online] 12. 06 2010. [Citace: 10. 02 2016.] www.era.europa.eu/.../ERA_ERTMS_040026_v1.2.doc.
7. Drážní zařízení - Stanovení a prokázání bezporuchovosti, pohotovosti, udržovatelnosti a bezpečnosti (RAMS). ČSN online. [Online] ČNÚ, 1. 6 2001. [Citace: 20. 10 2016.] http://csnonline.unmz.cz/Detailnormy.aspx?k=59709.
8. Lukáš Fiala. Provozní dopady aplikace ochranných vzdáleností podle TNŽ 34 2620. Dspace. [Online] 10. 05 2010. [Citace: 15. 09 2016.] http://dspace.upce.cz/bitstream/handle/10195/36540/FialaL_OchrannychVzdalenosti_PD_2010.pdf;jsessionid=6C7B814BAE56DB44790363B5B25F54FD?sequence=1.
9. Šimral, Petr. ETCS - provozní zkušenosti. ACRI. [Online] 30. 05 2015. [Citace: 16. 09 2016.] http://www.acri.cz/uploads/acri-akademie/15-06%20ETCS/2015_ETCS_Simral.pdf.
10. Marek, J. Informace z UNISIG, aktuální stav specifikací a další rozvoj ETCS. ACRI. [Online] 02. 06 2015. [Citace: 04. 02 2016.] www.acri.cz.
11. Swiss Transport Research Conference. [Online] 11. 9 2009. [Citace: 04. 02 2016.] http://www.strc.ch/conferences/2009/Emery.pdf.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Nachtigall, P. (2016). VLIV KONFIGURACE ETCS NA VZDÁLENOST MEZI MÍSTEM ZASTAVENÍ VLAKU A KONCEM VLAKOVÉ CESTY. Perner’s Contacts, 11(3), 124–130. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/554

Číslo

Sekce

Články