SMEROVANIE PREDPISOV O HLUKU CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL

Autoři

  • Ľubomír Moravčík

Klíčová slova:

hluk, zvuk, emisie, cestné motorové vozidlá, doprava

Abstrakt

Hluk z cestnej premávky škodí zdraviu mnohými spôsobmi. Dlhým vystavením stresu z hluku môže dôjsť k vyčerpaniu fyzických rezerv a narušeniu regulačnej kapacity funkcií orgánov, a tým aj k zníženiu ich účinnosti. Hluk z premávky je potenciálnym rizikovým faktorom rôznych negatívnych zmien zdravotného stavu a udalostí, ako je napr. vysoký krvný tlak alebo infarkt. Tento článok prezentuje reguláciu predpisov o hluku a ich najbližšie smerovanie.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) Moderní inženýrské řešení v silniční dopravě: http://projekt150.ha-vel.cz/node/170
(2) VLK, F.: Zkoušení a diagnostika motorových vozidel, Prof. Ing. František Vlk, DrSc.,
nakladatelství a vydavatelství, 2001, 575 str., ISBN 80-239-6573-0
(3) HLAVŇA, V. a kol.: Dopravný prostriedok a životné prostredie, Edičné stredisko VŠDS
v Žiline, 1996, 251 str., ISBN 80-7100-306-9
(4) MORAVČÍK, Ľ.: Smerovanie emisných predpisov cestných motorových vozidiel,
In: Perner`s Contacts – elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice
v dopravě, číslo III/2014, str. 145-158, ISSN 1801-674X
(5) MORAVČÍK, Ľ.: Hluk cestných vozidiel sa postupne zníži, In: Sprievodca svetom
dopravcu, číslo 7/2014, 30. júla 2014, str. 1 - 4, ISSN 1338-1881
(6) MORAVČÍK, Ľ.: Sprísňovanie emisných limitov cestných motorových vozidiel, In: Svet
Dopravy – vedecký-recenzovaný online časopis, ASATECH – prvá medzinárodnáasociácia poskytovateľov monitorovacích satelitných technológií a inteligentných
dopravných systémov, 15.12.2013, ISSN 1338-9629
(7) MORAVČÍK, Ľ.: Proces európskeho typového schválenia vozidla, In: Perner`s Contacts –
elektronický odborný časopis o technologii, technice a logistice v dopravě, číslo I/2013,
str. 149-161, ISSN 1801-674X
(8) MORAVČÍK, Ľ., LIŠČÁK, Š.: Zlepšovanie legislatívy pre schvaľovanie vozidiel,
In: CMDTUR 2012, zborník zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie, 19.-20. apríla
2012, Žilina, Žilinská univerzita Žilina, str. I-228 – I-243, ISBN 978-80-554-0512-4
(9) MORAVČÍK, Ľ., HUDEC, M.: Aktuálne zmeny v oblasti typového schvaľovania vozidiel
v EÚ, In: Skúšanie a homologizácia motorových vozidiel v medzinárodných súvislostiach,
zborník z 10. medzinárodnej konferencie, 28.-30. septembra 2011 Nitra, Wettrans Žilina,
19 str., ISBN 978-80-85418-73-6, EAN 9788085418736
(10) CHALAVA, R., a kol.: Optimalizace technických opatření pros nížení hlukové zátěže
v okolí pozemních komunikací, Výroční zprava za rok 2008, Brno, 2009.
(11) JAŚKIEWICZ, M., JURECKI, R., ZUSKA, A.: Przyczyny wypadków drogowych
w Polsce i w Niemczech w latach 2000 - 2012, Czasopismo Autobusy, Technika,
Eksploatacja, Systemy Transportowe nr 5/2014, s. 69-70, ISSN 1509-5878
(12) KOSIBA, J., DRABANT, Š., UHRINOVÁ, D., BOHÁT, M., HUJO, Ľ.: Meranie
hlučnosti poľnohospodárskych strojov, In Acta technologica agriculturae, ISSN 1335-
2555, 2010, roč. 13, č. 3, s. 65-68.
(13) KOSIBA, J., HUJO, Ľ., ANGELOVIČ, M., ŠINSKÝ, V.: Zisťovanie prevádzkových
parametrov poľnohospodárskych traktorov, In Technika v technológiách agrosektora
2012, 1. vyd. 1 CD-ROM (263 s.), ISBN 978-80-552-0895-4, Technika v technológiách
agrosektora. Nitra : Slovenská poľnohospodárska univerzita, 2012, s. 80-85.
(14) EUR-Lex – Prístup k právu Európskej únie: http://eur-lex.europa.eu (smernica Rady
Rady 70/157/EHS vrátane neskorších zmien a doplnkov a nariadenie Európskeho
parlamentu a Rady (EÚ) č. 540/2014).
(15) Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho rozvoja Slovenskej republiky:
http://www.mindop.sk
(16) Portál Európskej komisie: http://ec.europa.eu/

Stahování

Publikováno

2015-04-20

Jak citovat

Moravčík, Ľubomír . (2015). SMEROVANIE PREDPISOV O HLUKU CESTNÝCH MOTOROVÝCH VOZIDIEL. Perner’s Contacts, 10(1), 126–133. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/597

Číslo

Sekce

Články
Share |