POSUZOVÁNÍ KVALITY SYSTÉMU MHD A JEJÍ KVANTIFIKACE

Autoři

  • Pavel Drdla

Klíčová slova:

kvalita, hodnocení kvality, městská hromadná doprava

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou kvality systému MHD, především její charakteristikou, oblastí posuzování kvality, kvantifikací kvality, kvalifikovatelným hodnocením kvality a prvky posuzování kvality podle jednotlivých modulů – dopravní cesta, dopravní prostředek, informační toky a řízení systému MHD.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] LOKŠOVÁ, Z.: Kvalita v osobnej hromadnej doprave. Doprava a spoje, 2007, č. 1,
s. 48 -54, ISSN 1336-7676
[2] DRDLA, P.: Technologie a řízení dopravy – městská hromadná doprava. Pardubice:
Univerzita Pardubice, 2005. 136 s. ISBN 80-7194-804-7
[3] Kvalita a benchmarking ve veřejné dopravě [online]. c2003 [cit. 2009-03-24] Dostupné z:
< http://www.eu-portal.net/material/downloadarea/kt1a_wm_cz.pdf >.
[4] MOJŽÍŠ, V. a kol.: Kvalita dopravních a přepravních procesů. Pardubice: Institut Jana
Pernera, 2003. 174 s. ISBN 80-86530-09-4
[5] VONKA, J. a kol.: Osobní doprava. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2004. 162 s.
ISBN 80-7194-630-3

Stahování

Publikováno

2009-05-29

Jak citovat

Drdla, P. . (2009). POSUZOVÁNÍ KVALITY SYSTÉMU MHD A JEJÍ KVANTIFIKACE. Perner’s Contacts, 4(1), 59–66. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1093

Číslo

Sekce

Články
Share |