INFORMATION TOOLS FOR INTEGRATED PUBLIC PASSENGER TRANSPORT

Autoři

  • Pavel Drdla

Klíčová slova:

information tool, passenger, public passenger transport

Abstrakt

The paper deals with an issue of information for passenger and applied information tools in integrated public passenger transport systems. Attention is focused on general issues, on the groups of information needs, on the information tools for common passengers and special groups of passengers and at last on requirements for the website of integrated public passenger transport.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) VONKA, J. et al. Osobní doprava (Passenger Transport). 2. zkrác. vyd. (2. contracted printing)
Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2004. 162 s. ISBN 80-7194-630-3.
(2) DRDLA, Pavel. Technologie a řízení dopravy : městská hromadná doprava (Transport
Technology and Control : Urban Passenger Transport). 1. vyd. (1. printing) Pardubice : Tiskařské
středisko Univerzity Pardubice, 2005. 136 s. Skripta DFJP. ISBN 80-7194-804-7.
(3) Integrace dopravních systémů a zajištění dopravní obsluhy v regionech (An Integration
of Transport Systems and Transport Service in Regions). Výzkumná zpráva (research report)
PD602 340 602. CS-Project, Praha, 2000. 32 s.
(4) Projekt optimalizace dopravní obslužnosti Jihočeského kraje - část II: Systémový návrh
Integrovaného dopravního systému Jihočeského kraje (The System Project of Optimization
of Transport Service in Region South Bohemia – part II: System Design of Integrated Transport System
in Region South Bohemia). CS-Project, Praha, 2003. 106 s.

Stahování

Publikováno

2011-12-30

Jak citovat

Drdla, P. (2011). INFORMATION TOOLS FOR INTEGRATED PUBLIC PASSENGER TRANSPORT. Perner’s Contacts, 6(4), 74–79. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/899

Číslo

Sekce

Články
Share |