IDS V ČESKÉ REPUBLICE - SROVNÁNÍ A ZVLÁŠTNOSTI

Autoři

  • Pavel Drdla

Klíčová slova:

integrovaný dopravní systém, veřejná doprava, tarif

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou integrovaných dopravních systémů v České republice. Důrazy jsou kladeny na srovnání a zvláštnosti jednotlivých systémů. Každý integrovaný systém je charakterizován podle daných kritérií.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

DRDLA, Pavel. Technologie a řízení dopravy : městská hromadná doprava. 1. vyd.

Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2005. 136 s. Skripta DFJP.

ISBN 80-7194-804-7.

Zákon číslo 111/1994 Sb., o silniční dopravě v platném znění

internetové prezentace systémů IDS v České republice

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Drdla, P. . (2008). IDS V ČESKÉ REPUBLICE - SROVNÁNÍ A ZVLÁŠTNOSTI. Perner’s Contacts, 3(5), 69–74. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1334

Číslo

Sekce

Články
Share |