COVID AUTOMAT A JEHO VPLYV NA VÝKONY VO VEREJNOM ZÁUJME V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE NA SLOVENSKU

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2393

Klíčová slova:

COVID automat, železničná osobná doprava, dopravné výkony, verejný záujem, opatrenia

Abstrakt

Rozšírenie krízy COVID-19 malo vážny vplyv na železničných dopravcov z dôvodu výrazného zníženia dopytu po službách železničnej dopravy. Niektorí dopravcovia čelili značným problémom s likviditou, veľkým stratám a v krajnom prípade riziku úpadku. V tomto období bola koronakrízou postihnutá najmä železničná osobná doprava. V prvej vlne pandémie, keby bol zavedený zákaz vychádzania sa tak zrušilo veľké množstvo vlakových spojov na sieti ŽSR a prevádzka železničnej osobnej dopravy sa obmedzila na sobotňajší režim prevádzky podľa vtedy platného GVD. Vo veľkej miere sa znížili všetky dopravné výkony, najmä tie, ktoré sú poskytované ako výkony vo verejnom záujme. Pozastavená bola taktiež aj bezplatná preprava v dôsledku zatvorenia všetkých škôl. V dôsledku týchto nepriaznivých zmien boli zavádzané protipandemické opatrenia, znižujúce riziko nákazy počas prepravy. Príspevok sa zaoberá vplyvom pandémie COVID-19 na výkony vo verejnom záujme v železničnej osobnej doprave na Slovensku. Príspevok popisuje navrhnutý systém hodnotenia protipandemických opatrení, vplývajúcich na mobilitu v železničnej osobnej doprave. Implementácia preventívnych opatrení pre ďalšie obdobie je navrhnutá na podporu prevádzky železničnej osobnej dopravy.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Bulková, Z., Dedík, M., Gašparík, J., a Kampf, R. 2022a. Framework proposal for solving problems in railway transport during the COVID-19 pandemic. Transport technic and technology, 18(1), s. 1-8. https://doi.org/10.2478/ttt-2022-0001

Bulková, Z., Gašparík, J., a Čamaj, J. 2022b. Optimalizácia systému organizácie verejných súťaží v železničnej osobnej doprave. Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2288

Dedík, M., Bulková, Z., Valla, M., a Mašek, J. 2022. Vplyv pandémie COVID-19 na využívanie služieb železničnej dopravy na Slovensku. Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2311

Dolinayová, A., a Černá, L. 2020. The possibilities of increasing the economic efficiency of regional rail passenger transport – A Case Study in Slovakia. Sustainable Rail Transport. Lecture Notes in Mobility, s. 97-127. https://doi.org/10.1007/978-3-030-19519-9_3

Dopravný úrad. 2021. Vplyv COVID-19 na rozvoj železničnej dopravy na Slovensku v roku 2020 v porovnaní s rokom 2019, s. 7. Dostupné z: http://drahy.nsat.sk/wp-content/uploads/sites/3/2021/07/COVID-monitorovacia-spr%C3%A1va-2020.pdf

Marra, A.D., Sun, L., a Corman, F. 2022. The impact of COVID-19 pandemic on public transport usage and route choice: Evidences from a long-term tracking study in urban area. Transport Policy, 116, s. 258–268. https://doi.org/10.1016/j.tranpol.2021.12.009

MZ SR. 2021. Covid automat. Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky, s. 11. https://www.health.gov.sk/Clanok?covid-19-13-05-2021-automat-novy-opatrenia

Slovenská republika. 2021. Zmluva o dopravných službách vo verejnom záujme na roky 2021-2030. https://www.mindop.sk/ministerstvo-1/doprava-3/zeleznicna-doprava/zmluvy-o-dopravnych-sluzbach-vo-verejnom-zaujme-pri-prevadzkovani-osobnej-dopravy-na-drahe

Záhumenská, Z., Vojtek, M., a Gašparík, J. 2018. Position of railway passenger transport companies on current liberalized transport market. 10th Year of International Scientific Conference Horizons of Railway Transport 2018, 235, s. 1-5. https://doi.org/10.1051/matecconf/201823500020

ZSSK. 2020a. Výročná správa za rok 2020, s. 44. Dostupné z: https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2021/10/Vyrocna-sprava-2020.pdf

ZSSK. 2020b. Koronavírus, 2020. Dostupné z: https://www.zssk.sk/koronavirus/

ZSSK. 2021. Výročná správa za rok 2021, s. 42. Dostupné z: https://www.zssk.sk/wp-content/uploads/2022/09/Vyrocna-sprava-2021_FINAL.pdf

Publikováno

2022-12-30

Jak citovat

Bulková, Z., & Černá, L. (2022). COVID AUTOMAT A JEHO VPLYV NA VÝKONY VO VEREJNOM ZÁUJME V ŽELEZNIČNEJ OSOBNEJ DOPRAVE NA SLOVENSKU. Perner’s Contacts, 17(2). https://doi.org/10.46585/pc.2022.2.2393

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-10-26
Přijat 2022-11-11
Publikován 2022-12-30