NÁVRH URČENIA ÚHRAD ZA ODSTAVENIE KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL NA SIETI ŽSR

Autoři

  • Peter Blaho
  • Lenka Černá
  • Vladislav Zitrický

Klíčová slova:

poplatok za použitie dopravnej cesty, odstavenie vlaku, železničná sieť

Abstrakt

Príspevok stručne prezentuje analýzu definícií platieb pre prístup k železničnej infraštruktúre v Slovenskej republike a vo vybraných krajinách EÚ a následne navrhuje definície platieb pre dlhodobé obsadenie koľají železničnými vozidlami na sieti ŽSR.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

1. Prevádzkový informačný systém ŽSR.
2. ŠULKOVÁ I. Návrh určenia úhrad za odstavenie vozňov na sieti ŽSR. Žilina: Diplomová práca 2016, ŽU Žilina, FPEDAS, Katedra železničnej dopravy
3. Zákon č.513/2009 Z.z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov.

Stahování

Publikováno

2017-11-10

Jak citovat

Blaho, P., Černá, L. ., & Zitrický, V. (2017). NÁVRH URČENIA ÚHRAD ZA ODSTAVENIE KOĽAJOVÝCH VOZIDIEL NA SIETI ŽSR. Perner’s Contacts, 12(3), 5–11. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/480

Číslo

Sekce

Články
Share |