MOŽNOSTI STAVEBNÉHO PREPOJENIA BRATISLAVSKÉHO LETISKA K SIETI ŽSR

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1711

Klíčová slova:

prestupné miesta, železničná doprava, letecká doprava, železničná sieť

Abstrakt

Koľajová doprava v okolí Bratislavského letiska funguje len pre účely nákladnej prepravy primárne v podobe dovozu pohonných látok, čomu je uspôsobená aj daná infraštruktúra. Potenciál Bratislavského letiska M. R. Štefánika v súčasnosti nie je vyčerpaný, avšak možnosti prístupu k tomuto letisku sú značne vymedzené stupňom rozvinutia jednotlivých druhov infraštruktúry. Železničná infraštruktúra, ktorá v súčasnosti slúži potrebám letiska M. R. Štefánika existuje v podobe železničnej vlečky zaústenej do železničnej siete odbočkou Letisko na neelektrifikovanú jednokoľajnú trať smerujúcu do železničnej stanice Podunajské Biskupice. S využitím pre účely osobnej dopravy sa v súčasnej podobe priveľmi nepočíta najmä pre vzdialenosť od terminálu letiska, pričom výhodou tiež nie je ani zaústenie do železničnej siete. Článok sa zaoberá možnosťami napojenia bratislavského letiska k sieti ŽSR. Základom návrhu napojenia bratislavského letiska vhodnou infraštruktúrou k sieti ŽSR v rámci železničnej osobnej dopravy je stanovenie vhodného prestupného miesta. Jednou z logických priorít je umiestnenie prestupného miesta čo najbližšie k terminálu leteckej dopravy bratislavského letiska v rámci priestorových možností a technických podmienok.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Remeň, L. 2019. Návrh železničného spojenia medzi letiskami M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a. s. a Flughafen Wien AG. [Diplomová práca], Žilinská univerzita v Žiline, Žilina. EDIS Žilina.

Čechovič, L., Gerhátová, Z., Kendra, M. 2020. Proposal transport services airport Leoš Janáček Ostrava / Návrh dopravnej obsluhy letiska Leoša Janáčka Ostrava. In: Transport technic and technology [electronic]. Roč. 16, č. 2 (2020), s. 16-20.

Černá, L., Ľupták, V., Šulko, P., Blaho, P. 2018. Capacity of main railway lines - analysis of methodologies for its calculation / Kapacita hlavných železničných tratí - analýza metodík ich stanovenia. In: Naše More = Our Sea: znanstveni časopis za more i pomorstvo: international Journal of Maritime Science & Technology (online). - Roč. 65, č. 4 (2018), s. 213-217.

Mako, P., Dávid, A., Böhm, P., Savu, S. 2021. Sustainable transport in the Danube region / Udržateľnosť dopravy v dunajskom regióne. In: Sustainability [electronic]. Roč. 13, č. 12 (2021), s. 1-21. Dostupné online: https://www.mdpi.com/2071-1050/13/12/6797

Zitrický, V., Ľupták, V., Stopka, O., Stopková, M. 2020. Comparative analysis in terms of environmental impact assessment between railway and air passenger transport operation: a case study / Komparatívna analýza environmentálneho vplyvu medzi železnicou a leteckou prevádzkou v osobnej doprave : prípadová štúdia. In: International Journal of Sustainable Aviation [print, electronic]. Roč. 6, č. 1 (2020), s. 21-35.

BTS.AERO, 2012. Výročná správa letiska M. R. Štefánika – Airport Bratislava, a.s. [Online]. Dostupné z: < https://www.bts.aero/o-letisku/press/rocne-spravy/ > [cit.: 2021, 3. október].

BTS.AERO, 2018. Výročná správa BTS. [Online]. Dostupné z: < https://www.bts.aero/downloads/rocne-spravy/rocna-sprava-2018.pdf?u=1> [cit.: 2021, 1. október].

ÖBB, 2017. Enviromentálna správa. Zmena celospolkovej hlavnej dopravnej siete, Vyhlásenie železničnej dráhy „Viedeň - Flughafen Wien (letisko Viedeň) -Bruck / Leitha -štátna hranica pri obci Nickelsdorf“ za vysokovýkonnú trasu. [Online]. Dostupné z: https://www.bmk.gv.at/dam/jcr:3dd3b444-2223-426c-a4d1-a23ebfb9dacb/umweltbericht_slowakisch.pdf [cit.: 2021, 1. október].

ŽSR, 2019. Štúdia realizovateľnosti - ŽSR, dopravný uzol Bratislava. 2019. [Online]. Dostupné z: < https://www.zsr.sk/modernizacia-trati/studie-realizovatelnosti/uzol-bratislava.html > [cit.: 2021, 4. október].

Publikováno

2021-12-30

Jak citovat

Bulková, Z., Zitrický, V. ., & Gašparík, J. (2021). MOŽNOSTI STAVEBNÉHO PREPOJENIA BRATISLAVSKÉHO LETISKA K SIETI ŽSR. Perner’s Contacts, 16(2). https://doi.org/10.46585/pc.2021.2.1711

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2021-10-20
Přijat 2021-10-29
Publikován 2021-12-30