HODNOCENÍ DODAVATELE

Autoři

  • Roman Hruška

Klíčová slova:

dodavatel, kritérium, Saatyho metoda

Abstrakt

Článek se zabývá hodnocením dodavatele pomocí scoring modelu, což znamená kvantitativní hodnocení dodavatele podle předem stanovených kriterií. Předností bodového hodnocení je převod hodnot kvantitativních i kvalitativních kritérií na sčitatelnou veličinu, bereme i v úvahu různou významnost jednotlivých kritérií, tzn. váhové bodové hodnocení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) KALČEVOVÁ, J. Vícekriteriální hodnocení variant. [online]. [cit. 2011-05-18].
Dostupné z: <http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/EKO422-Vahy.pdf >.
(2) Systém multimediální elektronické publikace. Vícekriteriální rozhodování. [online]. [cit.
2011-05-17]. Dostupné z : < http://etext.czu.cz/php/skripta/skriptum.php?titul_key=79>.
(3) KALČEVOVÁ, J. Kardinální informace o kritériích. [online]. [cit. 2011-05-18].
Dostupné z : <http://jana.kalcev.cz/vyuka/kestazeni/EKO422-Kardinalni1.pdf>.
(4) GROS, I., GROSOVÁ, S. Tajemství moderního nákupu. Praha: Vydavatelství VŠCHT,
2006. ISBN 80-7080-598-6.

Stahování

Publikováno

2011-11-11

Jak citovat

Hruška, R. (2011). HODNOCENÍ DODAVATELE. Perner’s Contacts, 6(3), 117–121. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/856

Číslo

Sekce

Články
Share |