ANALÝZA EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ V CITY LOGISTICE

Autoři

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2361

Klíčová slova:

city logistika, ekonomické hodnocení, čistá současná hodnota investice, vnitřní výnosové procento, analýza přínosů a nákladů

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou ekonomického hodnocení projektů, které souvisí s city logistikou. Je důležité, aby při řešení logistických projektů v městském prostředí nebyla na úkor vlastní technické funkčnosti systému opomíjena jeho ekonomická stránka. Nejprve bude v rámci článku analyzováno, které z metod jednotliví autoři využívají při hodnocení projektů v city logistice. Cílem článku je následně pomocí komparativní analýzy tyto metody porovnat a nalézt jejich vhodnou kombinaci, která by zajistila co nevětší objektivitu hodnocení projektů v oblasti městské logistiky.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Benjelloun, Abderrahim, Teodor Gabriel Crainic a Yvon Bigras. 2010. Towards a taxonomy of City Logistics projects. Procedia - Social and Behavioral Sciences. 2(3), 6217-6228. ISSN 18770428.

Choubassi, Carine, Dan P. K. Seedah, Nan Jiang a C. Michael Walton. 2016. Economic Analysis of Cargo Cycles for Urban Mail Delivery. Transportation Research Record: Journal of the Transportation Research Board, 2547(1), 102-110. ISSN 0361-1981. <https://doi.org/10.3141/2547-14>

Eurostat, 2022. E-commerce statistics for individuals. [Online]. Dostupné z: https://ec.europa.eu/eurostat/statistics-explained/index.php?title=E-ommerce_statistics_for_individuals [cit.: 2022, 1. duben].

Fotr, Jiří a Ivan Souček, 2011. Investiční rozhodování a řízení projektů: jak připravovat, financovat a hodnotit projekty, řídit jejich riziko a vytvářet portfolio projektů. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-3293-0.

Fotr, Jiří a Ivan Souček, 2005. Podnikatelský záměr a investiční rozhodování. Praha: Grada Publishing, 2005. ISBN 80-247-0939-2.

Katsela, Konstantina a Henrik Pålsson. 2021. Viable business models for city logistics: Exploring the cost structure and the economy of scale in a Swedish initiative: Research in Transportation Economics, 90. ISSN 07398859.

Meidutė, Ieva, 2007. ECONOMICAL EVALUATION OF LOGISTICS CENTRES ESTABLISHMENT. TRANSPORT, 22(2), 111-117. ISSN 1648-4142. <https://doi.org/10.3846/16484142.2007.9638108>

Mervart, Michal, Bedřich Rathouský, Petr Kolář a Radek Novák. 2021. City logistika. Praha: Wolters Kluwer. ISBN 978-80-7676-212-1.

Nas Tevfik F. 1996. Cost-benefit analysis: Theory and application. SAGE Publications.. ISBN 0-8039-7133-8

Raicu Raluca, Şerban Raicu, Mihaela Popa, Dorinela Costescu. 2012. On the evaluation of urban logistics intermodal terminal projects. Procedia-Social and Behavioral Sciences, 39, 726-738.

Scholleová, Hana. 2009. Investiční controlling: jak hodnotit investiční záměry a řídit podnikové investice : investiční proces jako základ budoucí prosperity, nástroje a metody investičního controllingu, volba financování a technologie, monitoring průběhu investice a postaudit. Praha: Grada. ISBN 978-80-247-2952-7.

Statista. 2022. Retail e-commerce sales worldwide from 2014 to 2025. [Online]. Dostupné z: https://www.statista.com/statistics/379046/worldwide-retail-e-commerce-sales/ [cit.: 2022, 1. duben].

Taniguchi, Eiichi. 2014. Concepts of City Logistics for Sustainable and Liveable Cities. Procedia - Social and Behavioral Sciences [online]. 151, 310-317. ISSN 18770428.

Stahování

Publikováno

2022-06-30

Jak citovat

Smrčka, J., & Hruška, R. (2022). ANALÝZA EKONOMICKÉHO HODNOCENÍ PROJEKTŮ V CITY LOGISTICE. Perner’s Contacts, 17(1). https://doi.org/10.46585/pc.2022.1.2361

Číslo

Sekce

Články
Share |
Zaslán 2022-05-07
Přijat 2022-05-26
Publikován 2022-06-30