VYUŽITÍ ABC ANALÝZY V OBLASTI ŘÍZENÍ ZÁSOB

Autoři

  • Roman Hruška

Klíčová slova:

ABC analýza, zásoby, kategorie, položka

Abstrakt

Článek se zabývá využitím ABC analýzy v oblasti řízení zásob. ABC analýza je poměrně známá metoda, která se uplatňuje v logistice zejména v souvislosti s řízením zásob. Cílem článku je poukázat na správné použití ABC analýzy, protože to je klíčové pro efektivní řízení zásob.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) LAMBERT, D., STOCK, J. a ELLRAM, L. Logistika. Brno: CP Books, 2005. 589 s. ISBN 80-251-0504-0.
(2) HORÁKOVÁ, H., KUBÁT, J. Řízení zásob – logistické pojetí, metody, praktické úlohy. Praha: Profess Consulting, 1999. 236 s. ISBN 80-85235-55-2.
(3) STROH, M. A practical guide to transportation and logistics. New Jersey: Logistics Network, 2006. 284 s. ISBN 0-9708115-1-9.
(4) HÝBLOVÁ, P. Logistika: pro kombinovanou formu studia. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2006. 59 s. ISBN 80-7194-914-0.
(5) SIXTA, J., ŽIŽKA, M. Logistika – používané metody. Brno: Computer Press, 2009. 238 s. ISBN 978-80-251-2563-2.

Stahování

Publikováno

2017-04-21

Jak citovat

Hruška, R. (2017). VYUŽITÍ ABC ANALÝZY V OBLASTI ŘÍZENÍ ZÁSOB. Perner’s Contacts, 12(1), 48–53. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/446

Číslo

Sekce

Články
Share |