ZPOMALOVACÍ PRÁH A JEHO VLIV NA VOZIDLO

Autoři

  • Petr Jilek

Klíčová slova:

pneumatika, příčný práh, automobil

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou zpomalovacího prahu umístěného na pozemní komunikaci a jeho vlivu na automobil. Je zde zpracována problematika přejezdu automobilu přes zpomalovací práh v podobě softwarové simulace. Cílem příspěvku je zhodnocení velikosti zatížení přenášeného z vozidlových kol do nosných konstrukcí vozidla a to při přejezdu terénní nerovnosti rozdílnou rychlostí.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) BLUNDELL, M., HARTY, D. : The Multibody Systems Approach to Vehicle Dynamics. Vyd. 2. Waltham: Faculty of Engineering and Computing, Coventry University. ISBN:978-0-08-099425-3
(2) VALA, M., TESAŘ, M. : Teorie a konstrukce silničních vozidel I. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2003. ISBN 80-719-4503-X.
(3) DUKKIPATI, R., a spol. Road vehicle dynamics .SAE International. First edition. Warrendale, 2008. 852 s. ISBN 978-0-7680-1643-7.
(4) MACHALÍKOVÁ, J., CHÝLKOVÁ, J., STUCHLÍK, M., SEJKOROVÁ, M., LIVOROVÁ, M. Aplikace mobilního analyzátoru ECOPROBE 5 při hodnocení kontaminace ovzduší těkavými složkami motorových paliv. In Sborník konference Doprava, zdraví a životní prostředí. Brno: Centrum dopravního výzkumu, 2008, s. 185-192. ISBN 978-80-86502-54-0.

Stahování

Publikováno

2017-04-21

Jak citovat

Jilek, P. (2017). ZPOMALOVACÍ PRÁH A JEHO VLIV NA VOZIDLO. Perner’s Contacts, 12(1), 73–82. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/448

Číslo

Sekce

Články
Share |