URČENÍ SOUŘADNICE TĚŽIŠTĚ AUTOMOBILU NA SKLOPNÉ PLOŠINĚ

Autoři

  • Petr Jilek
  • Jan Pokorný
  • Ivo Šefčík

Klíčová slova:

přeprava, automobil, těžiště

Abstrakt

Článek se zabývá určením výškové souřadnice polohy těžiště experimentálního automobilu. Výšková souřadnice těžiště vozidla byla určována naklápěním automobilu na sklopné plošině kolem podélné osy. Vlivem tohoto pohybu dochází na spodní straně vozidla ke stlačování a na opačné straně k roztahování pružících jednotek.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) FIRST, J. Zkoušení automobilů a motocyklů - příručka pro konstruktéry, S&T CZ, 2008.
348 s. ISBN 978-80-254-1850-5,
(2) MILLIKEN, D. L., KASPRZAK, E. M. Race car vehicle dynamics. SAE International.
Warrendalle, 2003. 208 s. ISBN-10 0-7680-1127-2
(3) VALA, M., TESAŘ, M. Teorie a konstrukce silničních vozidel I. Univerzita Pardubice,
Pardubice, 2002, 139. ISBN 80-7194-503-X
(4) WONG J, Y. Theory of Ground Vehicles. John Wiley  Sons. New York, 1978. ISBN 0-
471-03470-3.

Stahování

Publikováno

2014-11-04

Jak citovat

Jilek, P. ., Pokorný , J. ., & Šefčík, I. (2014). URČENÍ SOUŘADNICE TĚŽIŠTĚ AUTOMOBILU NA SKLOPNÉ PLOŠINĚ. Perner’s Contacts, 9(3), 78–86. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/647

Číslo

Sekce

Články
Share |