VLIV SVĚTELNÉHO ZDROJE BRZDOVÝCH SVĚTEL NA REAKČNÍ DOBU ŘIDIČE

Autoři

  • Petr Jilek
  • Luboš Vrábel

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1635

Klíčová slova:

reakční doba, auto, brzdové světlo, bezpečnost

Abstrakt

Příspěvek se zabývá zjištěním vlivu typu světelného zdroje brzdových světel automobilu na reakční dobu řidiče. V příspěvku je měřena reakční doba řidiče v podobě sešlápnutí brzdového pedálu v závislosti na rozsvícení brzdových světel u vodícího vozidla. Vyhodnocení měření spočívá ve vzájemném porovnání fázového posunu mezi signálem brzdových světel prvního vozidla a signálem brzdových světel u druhého vozidla. Experimentální měření bylo realizováno pro pět osob a to při použití klasické žárovky a následně LED diody u brzdových světel prvního vozidla. Z naměřených průběhů se potvrdilo, že reakční doba řidiče je závislá na mnoha faktorech, kdy významnou roli hraje i zdroj a intenzita světla brzdových světel. Současně má vliv na reakční dobu i činnost či nečinnost zadních obrysových světel. S jejich aktivací se reakční doba řidiče následného vozidla prodlužuje.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Autorevue.cz. 2019. Systémy nočního vidění? Zatím exkluzivita. [online]. Czech News Center. Dostupné z: https://www.autorevue.cz/systemy-nocniho-videni-zatim-exkluzivita_1 [cit. 15.05.2020].

Autoforum.cz. 2019. Fordy chtějí svými brzdovými světly „svítit“ i za zatáčku. [online]. MotorCom s.r.o. [cit. 06.04.2019]. Dostupné z: http://www.autoforum.cz/technika/fordy-chteji-svymi-brzdovymi-svetly-svitit-i-za-zatacku/ [cit. 21.04.2020].

Borecký, P. 2018. Reakční čas řidičů. Praha, Diplomová práce. České vysoké učení technické Praha.

Bradáč, A. 1997. Soudní inženýrství. Brno: Akademické nakladatelství CERM.

Jilek, P. 2018. Vývoj systému pro ověřování jízdní stability silničního vozidla ve vztahu k adhezním podmínkám, Dizertační práce. Univerzita Pardubice. Pardubice.

Kleprlík, J. 2020. Opatření pro zajištění účinného a správného brzdění silničních vozidel. Perner’s Contacts, 11(1), 68–81.

Osmančík, R. 2017. Analýza změny reakční doby vlivem působení vnějších a vnitřních vlivů organizmu. Diplomová práce. VŠB – Technická univerzita.

Sorniotti, A. 2004. Hardware in the Loop for Braking Systems with Anti-lock Braking System and Electronic Stability Program, SAE Technical Paper 2004-01-2062.

Suzuki. 2019. Pokročilý systém sledování provozu před vozem. [online]. Auto Motors a.s. Dostupné z: http://www.automotors.cz/novy-suzuki-swift/bezpenost [cit. 06.04.2020].

Štěrba, P. 2013. Elektronika a elektrotechnika motorových vozidel: seřizování, diagnostika závad a chybové kódy OBD. CPress.

Vlk, F. 2006. Automobilová elektronika. Brno, Nakladatelství a vydavatelství Vlk.

Zikmund, T. 2006. Dynamika podvozkových částí silničních vozidel, Dizertační práce. Univerzita Pardubice. Pardubice.

Stahování

Publikováno

2020-12-30

Jak citovat

Jilek, P., & Vrábel, L. . (2020). VLIV SVĚTELNÉHO ZDROJE BRZDOVÝCH SVĚTEL NA REAKČNÍ DOBU ŘIDIČE . Perner’s Contacts, 15(2). https://doi.org/10.46585/pc.2020.2.1635

Číslo

Sekce

Články
Share |