VÝVOJ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ VŠECH ČTYŘ KOL

Autoři

  • Jan Němec
  • Petr Jilek

DOI:

https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1538

Klíčová slova:

řízení všemi koly, 4WS, mechanické řízení, převodka řízení, , elektrohydraulické řízení, , elektromechanické řízení, řídicí jednotka, elektromotor

Abstrakt

Příspěvek se zabývá rešerší v současné době velmi prosazovaným systémem řízení všech čtyř kol u silničních vozidel, a to zejména u osobních vozidel. Shrnuje historický vývoj jednotlivých systémů a popisuje jejich výhody a nevýhody z technického pohledu na konstrukční celek. Zaměřuje se i na systémy používané v současných automobilech, které jsou stále velice ojediněle zabudované do nově vyráběných vozidel.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Audi A8 – Dynamic all-wheel steering. 2020. Audi Technology portal, [Online]. Dostupné z: https://www.audi-technology-portal.de/en/chassis/wheel-suspension-steering/audi-a8-dynam

ic-all-wheel-steering [přístup: 19.01.2020].

Brabec, P., 2010. Systémy řízení zadních kol automobilu. Verze 2010. Liberec TUL. Dostupné z: https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwiZxorG7YXqAhWFqqQKHXv9C9cQFjAAegQIBBAB&url=http%3A%2F%2Fintech2.tul.cz%2Fdokumenty%2Fvystupy_z_projektu%2F01~TUL%2F002_In-TECH%25202_Brabec_Syst%25C3%25A9my%

%25C5%2599%25C3%25ADzen%25C3%25AD%2520zadn%25C3%25ADch%2520kol%2520automobilu_2010.pdf&usg=AOvVaw0pjGtmlzMrarTTNpOz5-qv [cit. 10.5.2020].

Brabec, P., Vozenilek, R., Lachman, M. 2016. Stability Simulation of a Vehicle with Wheel Active Steering, In: MATEC Web of Conferences 40, 02025.

<https://doi.org/10.1051/matecconf/20164002025>

Caldwell, V. 2001. Wikipedia: the free encyclopedia. [Online]. San Francisco (CA): Wikimedia Foundation, 2001. Dostupné z: https://de.wikipedia.org/wiki/Caldwell-Valec [cit. 18.04.2020].

Dresler, P. 2009. Řízení silničních vozidel. Bakalářská práce. Ostrava, Vysoká škola Báňská.

Dusil, T. 2017. Aktivní řízení 4WS slaví 30 let: Všemi čtyřmi brzdit, všemi čtyřmi řídit!. Auto.cz. [Online]. Dostupné z: https://www.auto.cz/aktivni-rizeni-4ws-slavi-30-let-vsemi-ctyrmi-brzdit-vsemi-ctyrmi-ridit-108507 [cit. 21.04.2020].

Heissing, B. a Ersoy, M. 2008. Chassis Handbook: Fundamentals, Driving Dynamics, Components. 2. Weisenbaden, 2008, GWV Fachverlage.

Integral Active Steering. 2017. BMW Insights and Features, [Online], Dostupné z: https://www.ppsl-bmw.sg/insights/Integral-Active-Steering [cit. 18.01.2020].

Kopecký, V. 2019. Steer by wire pro řízení kol na více nápravách. Diplomová práce. Pardubice, Univerzita Pardubice.

Lácha, V. 2018. Návrh stavebnicového řešení dvou řiditelných náprav u vozidla. Bakalářská práce. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni.

Lažanský, M. 2017. Řízení zadních kol: Žádný výstřelek poslední doby, řada aut ho měla dávno. Autorevue.cz. [Online]. Dostupné z: https://www.autorevue.cz/rizeni-zadnich-kol-zadny-vystrelek-posledni-doby-rada-aut-ho-mela-davno [cit. 11.05.2020].

Mercedes Benz. [Online]. Dostupné z: https://mercedes-benz-publicarchive.com/

marsClassic/en/instance/ko/170-VL.xhtml?oid=4279 [cit. 20.03.2020].

Návěsy řady STZ počet náprav 2-10. 2019. Goldhofer. Dostupné z: http://www.goldhofer.cz/

navesy-rady-stz.php [cit. 11.01.2020].

Pilisiewicz, J., Roman K.. 2017. Geometric analysis of maneuverability performance for vehicles with two steering axles. Transport Problems, 12(2), 43-52.

Pokorný, J., Jilek, P. 2014. Splnění Ackermannové podmínky pro systém 4WS. Elektrotechnická zařízení v dopravě 2014. Pardubice, Univerzita Pardubice, s. 1-6.

„Řízení všech kol“ zmenšuje průměr otáčení. Technické inovace pro nový Touareg – 2. díl. 2017. [Online]. Dostupné z: https://www.volkswagen.cz/svet-volkswagen/novinky/5880-

technicke-inovace-pro-novy-touareg-2-dil-rizeni-vsech-kol-zmensuje-prumer-otaceni [cit. 11.05.2020].

The new Mercedes-Benz CapaCity L: show vehicle in detail. 2019. Daimler. [Online]. Dostupné z: https://media.daimler.com/marsMediaSite/en/instance/ko.xhtml?oid=9904821 [cit. 21.02.2020].

Vysoký, J. 2017. Návrh řešení dvou řiditelných náprav u osobního vozidla. Bakalářská práce. Plzeň, Západočeská univerzita v Plzni.

Wagenknecht, M. 2017. Technologie v autech: natáčení zadní nápravy. fDrive.cz. [Online]. Dostupné z: https://fdrive.cz/clanky/technologie-v-autech-nataceni-zadni-napravy-706. [cit. 19.04.2020].

Xu, X. F., Liu, X. H., Chen, W., Zhou, C., a Cao, B. W. 2020. Improving Handling Stability Performance of Four-Wheel Steering Vehicle Based on the H2/H infinity Robust Control, Applied Sciences, 9, 857. <https://doi.org/10.3390/app9050857>

Stahování

Publikováno

2020-06-30

Jak citovat

Němec, J., & Jilek, P. . (2020). VÝVOJ SYSTÉMŮ ŘÍZENÍ VŠECH ČTYŘ KOL. Perner’s Contacts, 15(1). https://doi.org/10.46585/pc.2020.1.1538

Číslo

Sekce

Články
Share |