ANALÝZA NEHODOVOSTI NA PRIECESTIACH V PÔSOBNOSTI ŽSR

Autoři

  • Peter Blaho
  • Peter Šulko
  • Andrej Vanák
  • Marián Hrubizna

Klíčová slova:

železničná sieť, priecestia, nehodovosť, cestné vozidlo, vlak

Abstrakt

Príspevok stručne popisuje nehodovosť na priecestiach v správe ŽSR v rámci Slovenskej republiky pričom následná analýzy determinuje vzťah medzi počtom evidovaných vozidiel a počtom nehôd na priecestiach spolu s prijatým návrhom na ich celkovú elimináciu.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Komplexný program riešenia problematiky železničných priecestí,

Správa o stave bezpečnosti železničnej dopravy, bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci a ochrany pred požiarmi na sieti ŽSR za rok 2016,

Predpis Z 12 – Železničné priecestia a prechody,

Zákon č.513/2009 Z .z. o dráhach a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,

Železničné priecestia na Slovensku - Bratislava, 14. jún 2016 TLAČOVÁ SPRÁVA.

Publikováno

2018-04-23

Jak citovat

Peter, Peter, Andrej, & Marián. (2018). ANALÝZA NEHODOVOSTI NA PRIECESTIACH V PÔSOBNOSTI ŽSR. Perner’s Contacts, 13(1), 5-15. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/411

Číslo

Sekce

Články