VYUŽITÍ REGRESNÍ ANALÝZY V PŘESTUPNÍCH UZLECH NA ŽELEZNIČNÍ SÍTI

Autoři

  • Pavel Drdla

Klíčová slova:

regresní analýza, Beta rozdělení pravděpodobnosti, přestupy, doprava, statistika

Abstrakt

Příspěvek se věnuje problematice využití regresní analýzy při zjišťování charakteristik trendů závislostí jednotlivých veličin v přestupních uzlech spolu s vymezením pravděpodobnosti dodržení přestupních vazeb.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] ČERNÝ, J., KLUVÁNEK, P.: Základy matematickej teórie dopravy. Bratislava: Veda,
1989. 279 s. ISBN 80-224-0099-8
[2] Pravděpodobnostní rozdělení v MS Excel [online]. c2006 [cit. 2009-04-07]. Dostupné
z <http:// panda.hyperlink.cz/cestapdf/pdf06c6/mares.pdf >
[3] Železniční jízdní řád 2008/2009. Praha: Správa železniční dopravní cesty, 2008.
[4] Babitron – Zpoždění vlaků [online]. c2007 [cit. 2009-02-26]. Dostupné
z < http://kam.mff.cuni.cz/~babilon/zponline >

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Drdla, P. . (2009). VYUŽITÍ REGRESNÍ ANALÝZY V PŘESTUPNÍCH UZLECH NA ŽELEZNIČNÍ SÍTI. Perner’s Contacts, 4(2), 13–22. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1116

Číslo

Sekce

Články
Share |