FORMY NABÍDKY V DIFERENCOVANÉM SYSTÉMU DOPRAVNÍ OBSLUHY

Autoři

  • Pavel Drdla

Klíčová slova:

dopravní obsluha, občanský autobus, taxibus, regionální autobus, městský autobus, rychlý autobus

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou různých forem nabídky v diferencovaném systému dopravní obsluhy. Pozornost je především věnována systémům občanský autobus, taxibus, regionální autobus, městský autobus a rychlý autobus.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

CHRIST, Ebenhard, LINNENBRINK, Werner. Vom Bürger bis zum Schnellbus

– ein Angebot für alle Falle. In Der Nahverkehr. 2005, vol. 23, no. 9, s. 30-35.

ISSN 0722-8287.

DRDLA, Pavel: Technologie a řízení dopravy : městská hromadná doprava.

vyd. Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2005. 136 s.

ISBN 80-7194-804-7

Stahování

Publikováno

2008-05-07

Jak citovat

Drdla, P. . (2008). FORMY NABÍDKY V DIFERENCOVANÉM SYSTÉMU DOPRAVNÍ OBSLUHY. Perner’s Contacts, 3(2), 20–28. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1230

Číslo

Sekce

Články
Share |