CNG A JEHO VYUŽITÍ V OSOBNÍ DOPRAVĚ

Autoři

  • Pavel Drdla

Klíčová slova:

CNG, veřejná doprava, ekologie

Abstrakt

Příspěvek se zabývá problematikou využití stlačeného zemního plynu (CNG) v osobní dopravě. Důraz je kladen zejména na legislativní rámec, problematice ekologie, využívání CNG obecně a ve veřejné hromadné dopravě v České republice.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Materiál shrnující výhody zemního plynu v dopravě [online]. c2008 [cit. 2008-10-10]

Dostupné z: <http://www.cpu.cz>

DRDLA, Pavel. Technologie a řízení dopravy : městská hromadná doprava. 1. vyd.

Pardubice : Tiskařské středisko Univerzity Pardubice, 2005. 136 s. Skripta DFJP.

ISBN 80-7194-804-7.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Drdla, P. . (2008). CNG A JEHO VYUŽITÍ V OSOBNÍ DOPRAVĚ. Perner’s Contacts, 3(5), 75–80. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1335

Číslo

Sekce

Články
Share |