PROCESNÝ PORTÁL OSOBNEJ DOPRAVY /1/

Autoři

  • Jozef Gašparík

Klíčová slova:

process portal, passenger transport, railway operator, customer relationship management

Abstrakt

The new competitive surroundings and internationalization of the market offers the great facileness. Customer with his requirements is coming on the central demand in the field passenger transportation too. Customer evaluates the needs of transporting only as a part of the transfer process and his interest is to make this process effectively, quality, and cost effective. Process portal supported by the CRM software solution make possible for the railway operator the supporting of the whole transportation process and orientation to the individual customers requests by the using of the modern information technologies with a view to obtain the loyal customers in a long term.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Buková, B.; Valovi, R.: Možnosti využitia informačných technologii v kombinovanej. In: Eurokombi - Intermodal: rozvoj kombinovanej dopravy po rozšírení EÚ. 8. medzinárodná konferencia : 14.6.-15.6.2005, ISBN 80-967358-5-3. - s. 109-113.

Dangelmaier, W.; Helmke, S.: Effektives Customer Relationship Management, Gabler Verlag, Wiesbaden 2001

Gašparík, J.: Prozessportal als ein konkurrenzvorteil für den Eisenbahnverkehrsunternehmen. In: TRANSCOM 2005, 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, proceedings Section 1 Transport and Communications Technology, Žilinská univerzita, Žilina 2005, ISBN 80-8070-412-0.

Kendra, M., Barta, D.: Logistické vzťahy v osobnej doprave In: Manažment v železničnej doprave 2006, medzinárodná vedecká konferencia, Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-613-1. - S. 53-59.

Kukučka, M.: Návrh procesného portálu osobnej dopravy. Diplomová práca. Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline, 2006

Lehmann A. P.: Financial Services – Veränderungen von Märkten, Leistungen und Unternehmen, Thexis, St. Gallen, 2000

Nedeliaková E., Nedeliak I.: Ekonomická efektívnosť zvyšovania úrovne kvality procesov v železničnej doprave. In: Horizonty dopravy, číslo 1/2006, ročník XIV, Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina 2006, ISSN 1210-0978, str. 26

Stahování

Publikováno

2007-03-11

Jak citovat

Gašparík, J. . (2007). PROCESNÝ PORTÁL OSOBNEJ DOPRAVY /1/. Perner’s Contacts, 2(1). Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1422

Číslo

Sekce

Články
Share |