PROCESNÝ PORTÁL OSOBNEJ DOPRAVY /2/

Autoři

  • Jozef Gašparík

Klíčová slova:

process portal, passenger transport, railway operator, customer relationship management

Abstrakt

Customer with his requirements is coming on the central demand in the field passenger transportation too. Customer evaluates the needs of transporting only as a part of the transfer process and his interest is to make this process effectively, quality, and cost effective. Process portal supported by the CRM software solution make possible for the railway operator the supporting of the whole transportation process and orientation to the individual customers requests by the using of the modern information technologies with a view to obtain the loyal customers in a long term. The paper deals with the propose of the process portal operation by the railway transport operator.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

Gašparík, J.: Prozessportal als ein konkurrenzvorteil für den Eisenbahnverkehrsunternehmen. In: TRANSCOM 2005, 6-th European Conference of Young Research and Science Workers in Transport and Telecommunications, proceedings Section 1 Transport and Communications Technology, Žilinská univerzita, Žilina 2005, ISBN 80-8070-412-0.

Kendra, M., Barta, D.: Logistické vzťahy v osobnej doprave In: Manažment v železničnej doprave 2006, medzinárodná vedecká konferencia, Žilinská univerzita, 2005. - ISBN 80-8070-613-1. - S. 53-59.

Kukučka, M.: Návrh procesného portálu osobnej dopravy. Diplomová práca.

Katedra železničnej dopravy, Žilinská univerzita v Žiline, 2006

Nedeliaková E., Nedeliak I.: Ekonomická efektívnosť zvyšovania úrovne kvality procesov v železničnej doprave. In: Horizonty dopravy, číslo 1/2006, ročník XIV, Výskumný ústav dopravný, a.s. Žilina 2006, ISSN 1210-0978, str. 26-

Schmidt, R.: Eine Architektur für Customer Relationship Management und Prozessportale bei Banken, Dizertačná práca, Univerzita St.Gallen, 2001

Stahování

Publikováno

2007-08-16

Jak citovat

Gašparík, J. (2007). PROCESNÝ PORTÁL OSOBNEJ DOPRAVY /2/. Perner’s Contacts, 2(2), 1–8. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1446

Číslo

Sekce

Články
Share |