DETEKOVÁNÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVNÍ KLECE PŘI PRŮCHODU RFID BRÁNOU

Autoři

  • Roman Hruška

Klíčová slova:

radiofrekvenční identifikace, pasivní tag, aktivní tag, poštovní přepravní klec, brána

Abstrakt

Článek se zabývá detekováním poštovní přepravní klece při průchodu RFID bránou v závislosti na použitém RFID tagu a jeho poloze. Testovány byly dva rozdílné tagy a to aktivní tag typu RFID-tag-MET96 a pasivní tag typu HA-VIS FT 89. Oba RFID tagy jsou konstruovány na kovové předměty.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) ŠVADLENKA, Libor, Daniel SALAVA a Daniel ZEMAN. Technika a technologie zpracování poštovních zásilek. Vyd. 1. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2013, 186 s., ISBN 978-80-7395-727-8.
(2) RFID portál [online]. [cit. 2016-08-22]. Dostupné z <http://www.rfidportal.cz>.
(3) SWEENEY II, Patrick J. RFID for Dummies. Indiana: Wiley Publishing, Inc., 2005, ISBN 978-0-7645-7910-3.
(4) DOBKIN, Daniel M. The RF in RFID. Oxford: Elsevier, 2013, 529 s., ISBN 978-0-12-394583-9.
(5) ZHANG, Xiao-dan, Shu-jie YUE a Wei-min WANG. The review of RFID applications in global postal and courier services. In: Journal of China universities of posts and telecommunications, 2006, s. 106-110. ISSN 1005-8885.
(6) ANASOFT [online]. [cit. 2016-09-05]. Dostupné z <https://www.anasoft.com/emans/cz/home/Inovace/RFID-a-RTL >.

Stahování

Publikováno

2016-11-11

Jak citovat

Hruška, R. (2016). DETEKOVÁNÍ POŠTOVNÍ PŘEPRAVNÍ KLECE PŘI PRŮCHODU RFID BRÁNOU. Perner’s Contacts, 11(3), 60–66. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/546

Číslo

Sekce

Články
Share |