ANALÝZA PREPRÁV ROPNÝCH PRODUKTOV ŽELEZNIČNOU NÁKLADNOU DOPRAVOU

Autoři

  • Matej Kmetík
  • Roman Hruška

Klíčová slova:

prepravne ukazovatele, ropné produkty, eurotonokilometer, cisternový vozeň

Abstrakt

Pri spracovaní ropy vznikajú viaceré ropné produkty, ktoré sa ďalej spracujú priamo v rafinérii alebo prostredníctvom vybraného druhu dopravy prepravia ku odberateľom. Preprava ropných produktov sa realizuje potrubnou dopravou, cestnou, vodnou a železničnou nákladnou dopravou. Výhodou železničnej nákladnej dopravy je preprava veľkých množstiev v relatívne krátkom čase, na dlhé vzdialenosti za primerané náklady.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) BALÁŽ, P. Ropa a svetové hospodárstvo v období globalizácie. Sprint vfra Bratislava, 2001.
ISBN 80-88848-85-7.
(2) BUKOVÁ, B., NEDELIAKOVÁ, E., GAŠPARÍK, J. Podnikanie v železničnej doprave. Žilina:
Žilinská univerzita v Žiline, 2009, ISBN 978-82-8078-248-1.
(3) POLIAK, M., GNAP, J., KONEČNÝ, V. Ekonomika dopravného podniku. Žilina: Žilinská
univerzita v Žiline, 2018, ISBN 978-80-554-14444-7.
(4) Štatistické údaje rafinérie Slovnaft za rok 2016.

Stahování

Publikováno

2018-11-09

Jak citovat

Kmetík, M. ., & Hruška, R. (2018). ANALÝZA PREPRÁV ROPNÝCH PRODUKTOV ŽELEZNIČNOU NÁKLADNOU DOPRAVOU. Perner’s Contacts, 13(3), 47–58. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/543

Číslo

Sekce

Články
Share |