FACTORS INFLUENCING THE COMPETITION AMONG THE PARTICULAR TRANSPORT KINDS

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Helena Becková
  • Petra Bártová

Klíčová slova:

Transport, Means of transport, Supply and Demand

Abstrakt

The paper deals with the competition in transport. It is especially focused on the competition among the particular transport kinds. It concentrates on some important factors that make differences among the transport kinds and, of course, on criteria influencing customers' choice

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] CEMPÍREK,V.; KAMPF, R. Logistika. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2005. ISBN 80-
86530-23-X.
[2] DVOŘÁKOVÁ, E.; KUDLÁČKOVÁ, N. Outsourcing in Forwarding Agency 2. Journal
Logi, 2010, number 1, volume I, s. 26–32. ISSN 1804-3216.
[3] GAŠPARÍK, J.; LENDEL, V. Process Portal for Railway Sector. Journal Logi 01/2010,
volume I. s. 33–43. ISSN 1804-3216.
[4] LAMBERT, D. M. a kol. Logistika. Praha: Computer Press, 2000. ISBN 80-7226-221-1.
[5] LIŽBETIN, J. Dopravné a prepravné prostriedky. Žilina: EDIS – vydavateľstvo Žilinskej
univerzity v Žiline, 2007. ISBN 978-80-8070-676-0.
[6] MELICHAR, V.; JEŽEK, J. Ekonomika dopravního podniku. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-359-2.
[7] MOLKOVÁ, T. Dopravní obsluha v novém krajském uspořádání České republiky. In
Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj: 2. medzinárodná konferencia:
zborník príspevkov. Žilina: Žilinská univerzita, 2003. ISBN 80-8070-093-1.
[8] PERNICA, P. Logistický management. Praha: Radix, 1998. ISBN 80-86031-13-6.

Stahování

Publikováno

2010-12-30

Jak citovat

Kampf, R., Becková, H., & Bártová, P. (2010). FACTORS INFLUENCING THE COMPETITION AMONG THE PARTICULAR TRANSPORT KINDS. Perner’s Contacts, 5(4), 89–93. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1046

Číslo

Sekce

Články
Share |