VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Eva Zákorová

Klíčová slova:

Dopravní systém, doprava

Abstrakt

Článek se zabývá vlivem vybraných činností na dopravní systém a vlivem dopravního systému na některé vybrané oblasti (životní prostředí, bezpečnost, logistické služby, veřejnoprávní oblast a podobně). Článek je publikován v rámci řešení úlohy GAČR "Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele dopravy".

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] KLABUSAYOVÁ, N. Legislativní rámec České republiky a jeho dopad na logistiku. In
Logisticko distribučné systémy. Technická univerzita vo Zvolene. Zvolen 2005. ISBN 80-
228-1446-6.FOTR, J., DĚDINA, J., HRŮZOVÁ, H. Manažerské rozhodování. Praha:
Ekopress, 2000. 231 s. ISBN 80-86119-20-3.
[2] LEJSKOVÁ, P. Teorie dopravních systémů. Výzkumná zpráva, Univerzita Pardubice,
Dopravní fakulta Jana Pernera, 2007.
[3] Ministerstvo dopravy České republiky. Dopravní politika 2005-2013 [online]. Dostupné
<http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravni_politika/>.
[4] Ministerstvo dopravy České republiky. Statistická ročenka 2007 [online]. Dostupné
<http://www.cdv.cz/rocenka2007/>.
[5] Ministerstvo dopravy České republiky. Strategie podpory dopravní obsluhy území
[online]. Dostupné z: < http://www.kraj-lbc.cz/public/doprava/prezentace07/pdfs/6.pdf>.

Stahování

Publikováno

2009-11-30

Jak citovat

Kampf, R., & Zákorová, E. (2009). VLIV VYBRANÝCH FAKTORŮ NA DOPRAVNÍ SYSTÉM. Perner’s Contacts, 4(3), 115–119. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1150

Číslo

Sekce

Články
Share |