STANOVENÍ VÝVOJE NÁKLADŮ

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Jaroslav Morkus

Klíčová slova:

náklady, ukazatel, doprava, časová řada

Abstrakt

Autoři článku se zabývají metodikou stanovení vývoje nákladů, což slouží jako základ pro stanovení faktorů vnímaných uživatelem dopravní služby při posuzování nákladů a užitku. Článek předkládá souhrnný pohled na všechna omezení a všechny možné chyby v globálních výpočtech při analýze a v druhém kroku i prognóze empiricky zjištěných ukazatelů. Autoři se pokusili, ve zkratce, popsat varianty prokládání časových řad s ukázkou grafických řešení.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

KAMPF, R. a kol. Statistika v dopravě, Pardubice: Univerzita Pardubice 2007, s. 107.

ISBN 978-80-7194-996-1.

MELICHAR, V., JEŽEK, J. Ekonomika dopravního podniku. 3. přeprac. vydaní.

Pardubice: Univerzita Pardubice 2004, s. 192. ISBN 80-7194-711-3.

Stahování

Publikováno

2008-12-30

Jak citovat

Kampf, R., & Morkus, J. (2008). STANOVENÍ VÝVOJE NÁKLADŮ. Perner’s Contacts, 3(5), 147–152. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1359

Číslo

Sekce

Články
Share |

Nejaktuálnější články stejného autora (stejných autorů)

1 2 > >>