REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Daniela Hykšová

Klíčová slova:

Reverse logistics, waste management, Pardubice public transport company, wastes

Abstrakt

This article focuses on waste management and its connection with reverse logistics, case study of waste management in the Pardubice public transport company. Article focuses on suggesting an alternative way of waste processing of polluted diluents. Improving waste processing could gain expenses saving and generate more profit from this area.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] HOBZA, M. Logistika. Hradec Králové: Gaudeamus, 2002. ISBN 80-7041-053-1.
[2] ŠKAPA, Radoslav. Reverzní logistika. I. Vydání. Brno: Masarykova univerzita, 2005.
ISBN 80-210-3848-9.
[3] SIXTA, Josef, MAČÁT, Václav. Logistika – teorie a praxe. 1. vyd. Brno: CP Books,
2005. 315 s. ISBN 80-251-0573-3.
[4] Zákon č. 185/2001 Sb., ze dne 8. Března 2001 o odpadech.
[5] Zákon č. 477/2001 Sb., ze dne 4. prosince 2001 o obalech.
[6] Vyhláška MŢP 383/2001 Sb., ze dne17.října 2001 o podrobnostech nakládání s odpady.
[7] Gamin s.r.o. [online]. 2000 [cit. 2010-04-08]. Dostupné z WWW: <http://gamin.cz/>.

Stahování

Publikováno

2010-12-30

Jak citovat

Kampf, R., & Hykšová, D. (2010). REVERSE LOGISTICS IN CONNECTION WITH WASTE MANAGEMENT. Perner’s Contacts, 5(4), 94–98. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1047

Číslo

Sekce

Články
Share |