BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Milan Velechovský

Klíčová slova:

Bicycle transport, traffic safety, the Environment

Abstrakt

The article deals with cycling as one of the options of transportation services. This article also describes the management of mobility in relation to non-traditional means of transport.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

(1) KLEPRLÍK, Jaroslav. Integrovaný systém veřejné osobní dopravy v regionu. Pardubice:
Univerzita Pardubice, 1999.
(2) MELICHAR, Vlastimil; JEŽEK, Jindřich. Ekonomika dopravního podniku. 2. přeprac.
vyd. Pardubice: Univerzita Pardubice, 2001. ISBN 80-7194-359-2.
(3) PRŮŠA, Petr. Doplňkové systémy dopravní obsluhy. Pardubice: Univerzita Pardubice,
2000.
(4) DRDLA, Pavel. Technologie a řízení dopravy - městská hromadná doprava. Vyd. 1.
Pardubice : Univerzita Pardubice, 2005. 136 s. ISBN 80-7194-804-7(brož.).
(5) Cost Benefit Analysis of Transport Infrastructure Projects. Economic Commission for
Europe. United Nations. ISBN 92-1-116837-6.
(6) BATES, J.J. Econometric issues in stated preference analysis. Journal of Transport
Economics and Policy 23 (1), 59-69, 1988. ISSN 0022-5258.
(7) DEKOSTER, J. SCHOELLAERT, U. Cycling: the way ahead for towns and cities? C.
Bochu (DG – Environment), M. Lepelletier (DG – Transport and Energy), M. C.
Coppieters (ECF). European Communities, 1999.
(8) FAITH, Peter. Manažment mobility a trvalo udržateľný rozvoj. In: CMDTUR 2005 –
Cestná a mestská doprava a trvalo udržateľný rozvoj, 3. mezinárodní konference, Žilinská
univerzita v Žilině,2005. ISBN 80-8070-452-X.
(9) SEJKORA, F. Finanční analýza DPmP, a. s. Pardubice: Univerzita Pardubice, 1997
(10) GRAJA, M. POLACH, J., PODOLÁK, M.: Technologie a řízení dopravy – MHD. Studie
Univerzita Pardubice 2001.
(11) HOSPODÁŘSKÁ Petra. Projekt ateliérové výuky v ateliéru Schleger na FA ČVUT -
Ústavu navrhování II.
(12) Centro's Park-N-Ride Program (online). Syracuse: Centro a cnyrta company,
aktualizováno 4. 5. 2010 (cit. 2010-11-21). Dostupný na WWW:
< http://www.centro.org/Parknride.aspx>.
(13) Silniční doprava (on-line). Praha: Ministerstvo dopravy České republiky,
aktualizováno 10.1.2010 (cit. 2010-11-27). Dostupný na WWW:
< http://www.mdcr.cz/cs/Silnicni_doprava/silnicni_doprava.htm>.
(14) Cyklistika pro města (on-line). Praha: Eurocentrum, aktualizováno 1. 8. 2006 (cit. 2010-
11-11). Dostupný na WWW:
<http://aa.ecn.cz/img_upload/3a7e18c1249b8994e5e7f626db792/cyklistika_2006.pdf>.
(15) National Park and Ride Directory (on-line). London: Park and Ride, aktualizováno 1. 10.
2009 (cit. 2010-10-28). Dostupný na WWW: <http://www.parkandride.net/>.
(16) České dráhy Park and Ride (on-line). Praha: České dráhy, aktualizováno 12. 10. 2010
(cit. 2010-10-11). Dostupný na WWW:
< http://www.cd.cz/en/primestske-cestovani/esko-praha/parkoviste-p-r/-8793/>.

Stahování

Publikováno

2011-12-30

Jak citovat

Kampf, R., & Velechovský, M. (2011). BICYCLE TRANSPORT AND MOBILITY MANAGEMENT IN RELATION TO ALTERNATIVE TRANSPORTATION TYPES. Perner’s Contacts, 6(4), 104–110. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/903

Číslo

Sekce

Články
Share |