ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS OF TRANSPORT PROJECTS

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Helena Becková

Klíčová slova:

Project, Transport projects

Abstrakt

The paper deals with the problems of transport projects' rating, namely with concentration on the economic and the financial analysis. At first, it compares basic aspects of the economic and the financial analysis of the project and further engages in the financial analysis with respect to viability and effectiveness of the project. In the framework of the project's viability evaluation it deals with liquidity and capital structure indicators, effectiveness is judged on the basis of static and dynamic parameters.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] KAMPF, R. a kol. Metodika koncepce rozvoje dopravních sítí. Výzkumná zpráva
projektu MD ČR č. SD530009, 2003.
[2] FREIMANN, F., KAMPF, R. Finanční a ekonomická životaschopnost a efektivnost
projektů. Doprava: ekonomicko-technická revue. 2005, roč. 47, č. 2, s. 24-26. ISSN 0012-
5520.
[3] HERMANN, J. Finanční analýza projektu. Praha: ČKAIT, 1998. DOS M 11.
[4] FREIMANN, F.; KAMPF, R.; MELICHAR, V. Analýza přístupu k rozvoji dopravní
infrastruktury. Doprava: ekonomicko-technická revue. 2005, roč. 47, č. 1, s. 21-23.
ISSN 0012-5520.
[5] MELICHAR, V.; JEŽEK, J. Ekonomika podniku: pro kombinovanou formu studia.
Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera. Pardubice: Univerzita Pardubice,
2006. ISBN 80-7194-916-7.
[6] VALACH, J. Finanční řízení a rozhodování podniku. Praha: Nad zlato, 1993. ISBN 80-
85626-12-8.
[7] KAMPF, R. Financování a bankovnictví: přednášky a testy. Pardubice: Univerzita
Pardubice, 2005. ISBN 80-7194-745-8.
[8] CHLEBÍKOVÁ, D., MRÁZKOVÁ, J. Celosvetová harmonizácia účtovníctva a
výkazníctva, Globalizácia a jej sociálno-ekonomické dôsledky '08, zborník príspevkov z
medzinárodnej vedeckej konferencie, 30. september - 2. október 2008, Rajecké Teplice,
Slovenská republika. I. časť. – Žilina, Randa a spol., 2008, str. 203-208, ISBN 979-80-
969745-1-0.

Stahování

Publikováno

2009-12-29

Jak citovat

Kampf, R., & Becková, H. (2009). ECONOMIC AND FINANCIAL ANALYSIS OF TRANSPORT PROJECTS. Perner’s Contacts, 4(4), 96–104. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1191

Číslo

Sekce

Články
Share |