POŽADAVKY UŽIVATELE DOPRAVNÍHO SYSTÉMU

Autoři

  • Rudolf Kampf

Klíčová slova:

dopravní systém, uživatel dopravy, Saatyho metoda

Abstrakt

Článek se zabývá problematikou základních parametrů, které ovlivňují volbu dopravního prostředku uživatelem dopravy. Článek navrhuje Saatyho metodu jako metodu vhodnou pro stanovením vah důležitosti základních parametrů (požadavků uživatele). Článek je publikován v rámci řešení úlohy GAČR „Výzkum tvorby hodnoty pro uživatele.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] CAJCHAN, J. Európsky štandard kvality služby vo verejnej osobnej doprave. In
Zborník zo 7.medzinárodnej konferencie o verejnej osobnej doprave, Bratislava, 26.-27.
október 2004, ISBN 80-233-0498-4.
[2] DRAHOTSKÝ, I., KAMPF, R. Požadavky uživatelů v kontextu se změnami
mobility. In Rozvoj systémů osobní dopravy z hlediska respektování požadavků
uživatele, Pardubice: Univerzita Pardubice, 2007. s. 17-20. ISBN 978-80-7395-006-4.
[3] GNAP, J., KONEČNÝ, V. Hodnotenia kvality cestných dopravcov z pohľadu
zákazníka, In Zborník príspevkov z 3. vedeckej konferencie s medzinárodnou úcastou
„Kvalita dopravných a prepravných procesov a služieb“, Pardubice 6.6.2002.
[4] JABLONSKÝ, J. Operační výzkum, kvantitativní modely pro ekonomické rozhodování.
Professional Publishing, Praha 2002. ISBN 80-86419-23-1.
[5] JABLONSKÝ, J. Operační výzkum. VŠE, Praha 2001. ISBN 80-245-0162-7.
[6] Ministerstvo dopravy České republiky. Dopravní politika 2005-2013 [online]. Dostupné
<http://www.mdcr.cz/cs/Strategie/Dopravni_politika/>.
[7] Ministerstvo dopravy České republiky. Statistická ročenka 2007 [online]. Dostupné
<http://www.cdv.cz/rocenka2007/>.
[8] Ministerstvo dopravy České republiky. Strategie podpory dopravní obsluhy území
[online]. Dostupné z: < http://www.kraj-lbc.cz/public/doprava/prezentace07/pdfs/6.pdf
>.
[9] PRŮŠA, P. Vliv dopravy na životní prostředí jako jeden z cílů dopravní politiky. In:
Dopravní politika pro vstup do EU, str. 78-82. Univerzita Pardubice, 2003, ISBN 80-
7194-556-0.
[10] ŠOTEK, K., CHLAŇ, A. Theory of Transport Systems. In 9th International Conference
on Traffic Science 2005, Portorož, Slovenia, 2005. ISBN 961-6044-75-3.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Kampf, R. (2009). POŽADAVKY UŽIVATELE DOPRAVNÍHO SYSTÉMU. Perner’s Contacts, 4(2), 47–51. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1120

Číslo

Sekce

Články
Share |