POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ

Autoři

  • Rudolf Kampf
  • Helena Becková

Klíčová slova:

Silniční infrastruktura, železniční infrastruktura

Abstrakt

Článek se zabývá posuzováním jednotlivých variant výstavby silniční a železniční infrastruktury. Při posuzování se vychází z ekonomické a finanční analýzy a souhrnné míry společenské hodnoty, ve smyslu dopravní účinnosti a bezpečnosti.

Stažení

Data o stažení nejsou doposud dostupná.

Reference

[1] Cost Benefit Analysis of Transport Infrastructure Projects. Economic Commission for
Europe. United Nations. ISBN 92-1-116837-6.
[2] FREIMANN, F. Řízení, ekonomika a financování dopravní infrastruktury. UP DFJP
Pardubice, 2002.
[3] HERMAN, J. Finanční analýza projektu. DOS M11. ČKAIT Praha: 1998.
[4] KAMPF, R. a kol. Metodika koncepce rozvoje dopravních sítí. Univerzita Pardubice,
2003. Výzkumný projekt pro MD ČR. Oponovaný Katedrou manažérskych teórií ŽU
dne 07.07.2003.
[5] Macro-Economic Evaluation of Transport Infrastructure Investments. Evaluation
Guidelines for the Federal Transport Investment Plan. Final Report to EE-Project No.
90372/92 of the Federal Minister of Transport. Essen – Bonn.
[6] MATĚJKA, V. a kol. Management projektu spojených s výstavbou. ČKAIT Praha,
2001. DOS M 15.01.

Stahování

Publikováno

2009-08-17

Jak citovat

Kampf, R., & Becková, H. (2009). POSUZOVÁNÍ DOPRAVNÍCH PROJEKTŮ. Perner’s Contacts, 4(2), 52–59. Získáno z https://pernerscontacts.upce.cz/index.php/perner/article/view/1121

Číslo

Sekce

Články
Share |